👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris - Sprechen

Skapad 2017-06-20 13:14 i Kärlekens skola Halmstad
Bedömning av din muntliga förmåga
Grundskola 7 – 9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Disposition
sammanhang
Genomför ännu inte korta muntliga uppgifter så att sammanhanget framgår
Genomför korta muntliga uppgifter. En del brister i sammanhang.
Talar med visst sammanhang och röd tråd.
Talar relativt sammanhängande och med en för nivån tydlig röd tråd.
Innehåll
budskapet går fram
Formulerar sig ännu inte om bekanta och aktuella ämnen så att nudskapet går att förstå.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är begripligt.
Formulerar sig om bekanta och aktuella ämnen så att budskapet är relativt tydligt.
Formulerar sig med viss säkerhet så att budskapet tydligt framgår.
Kommunikation
uttal flyt språkliga strategier
Deltar ännu inte aktivt i enkla samtal. Uttalet gör samtalet svårt att förstå. Saknar strategier för att lösa språkliga problem.
Deltar i enkla samtal om vardagliga ämnen. Har ett begripligt uttal. Väljer och använder någon strategi för att lösa språkliga problem, t ex bekräftande fraser och uttryck.
Medverkar i vardagliga samtal. Har ett relativt tydligt uttal. Väljer och använder några strategier för att lösa språkliga problem. t ex frågor och annat ordval.
Medverkar och bidrar aktivt i vardagliga samtal. Har ett tydligt uttal och visst flyt i språket. Väljer och använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem, t ex omformuleringar.
Språk
ordförråd idiomatiska uttryck grammatik
Uttrycker sig ännu inte med ett begripligt språk. Stora brister i ordförråd och grammatik. De formella fel som förekommer stör förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt och begripligt språk. En del brister i ordförråd och grammatik. Formella fel förekommer men stör inte förståelsen.
Uttrycker sig med ett enkelt språk. Visar på en viss medvetenhet gällande fraser, ordval och grammatik. En del formella fel förekommer.
Uttrycker sig med ett enkelt och tydligt språk. Visar på ett passande ordval och använder några grammatiska strukturer. Få formella fel.
Källor
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.