Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik Ettan ht

Skapad 2017-06-21 08:27 i Frennarps byskola Halmstad
Matris i musik för årskurs ett- höstterminen.
Grundskola 1

Förmågan att delta i gemensam sång och beskriva din musikupplevelse.

  • Mu   spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • Mu  1-3   Sång och spel i olika former: unison sång, kanon och växelsång samt ensemblespel.
  • Mu  1-3   Rösten som instrument med variation av rytm, klang och dynamik.
  • Mu  1-3   Associationer,tankar,känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.
  • Mu  E 6   Eleven kan delta i gemensam sång och följer då i någon mån rytm och tonhöjd.
  • Mu  E 6   Eleven kan även uttrycka sig på ett enkelt sätt om egna musikupplevelser samt beskriva och ge exempel på hur musik kan påverka människor.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förmågan att delta i gemensam sång.
Du sjunger och deltar i enkla former i gemensam sång.
Du sjunger och deltar i gemensam sång. Du anpassar din sång efter takt och rytm med hjälp av läraren.
Du sjunger och deltar i olika former av gemensam sång. Du anpassar din sång efter takt och rytm.
Förmågan att beskriva sina musikupplevelser.
Du följer en mall och kan beskriva hur du upplever musiken till exempel med smileys.
Du uttrycker någon känsla eller tanke som musiken väcker i dig.
Du beskriver vad det är i musiken som väcker dina tankar, känslor och vad det får dig att associera till.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: