👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndals stad - Hem- och Konsumentkunskap år 1-6 (grundsär)

Skapad 2017-06-21 08:47 i Solrosen Mölndals Stad
Kunskapskrav i hem- och konsumentkunskap för årskurs 6
Grundsärskola 1 – 6 Hem- och konsumentkunskap

Genom undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
Området ej påbörjat
Insats krävs
Påväg att uppvisa grund-läggande kunskaper
Uppvisar grundläggande kunskaper
Uppvisar goda kunskaper
Uppvisar mycket god kunskaper
Måltider
Du kan **medverka** i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Du kan på ett **delvis fungerande** sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden.
Du kan på ett **väl fungerande** sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden
Använda redskap & livsmedel
I arbetet **medverkar** du i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och **delvis ändamålsenligt**sätt.
I arbetet använder du redskap och livsmedel på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.
Hälsa
Dessutom kan du **bidra** till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Dessutom kan du föra **enkla** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Dessutom kan du föra **välutvecklade** resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierande och balanserande måltider.
Vardagliga uppgifter
Du kan **medverka** i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet och **anger egna förslag** till lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att **pröva och välja** handlingsalternativ som leder fram till **delvis fungerande** lösningar på enkla praktiska problem.
Du kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet genom att **pröva och välja** handlingsalternativ som leder fram till **väl fungerande** lösningar på enkla praktiska problem.
Konsekvenser
Du kan också **bidra** till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan också föra **enkla** resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Du kan också föra **välutvecklade** resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Konsumentfrågor
Du kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis** ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Du kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt sätt** i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.