👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapskrav Teknik år 6

Skapad 2017-06-21 09:39 i Munkedalsskolan Munkedal
Skolverkets kunskapstabell från Lgr11
Grundsärskola 6 Teknik

SKVLGR11-GS

Tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **enkla** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om hur några föremål är konstruerade, fungerar och används.
Eleven ger också **något** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven ger också **några** exempel på föremål där människan har härmat naturen.
Eleven **bidrar** också till resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **enkla** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats
Eleven för också **välutvecklade** resonemang om de använda materialens egenskaper och om hur de har sammanfogats.

Strategier för att hantera och utveckla tekniska lösningar

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Dessutom **medverkar** eleven i att undersöka och beskriva föremål med enkla mekanismer och **bidrar** till resonemang om hur de är konstruerade och fungerar
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **delvis fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **enkla** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Dessutom undersöker och beskriver eleven på ett **väl fungerande** sätt föremål med enkla mekanismer och för **välutvecklade** resonemang om hur de är konstruerade och fungerar.
Eleven kan **bidra** till att utforma förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **enkla** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Eleven kan utforma **välutvecklade** förslag till hur något vardagligt problem kan lösas med hjälp av teknik.
Utifrån instruktioner eller förebilder **medverkar** eleven i att genomföra enkla konstruktionsarbeten.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **delvis fungerande** sätt.
Utifrån instruktioner eller förebilder genomför eleven enkla konstruktionsarbeten på ett **väl fungerande** sätt.
Eleven **bidrar** till dokumentation av arbetet.
Eleven gör **enkel** dokumentation av arbetet.
Eleven gör **välutvecklad** dokumentation av arbetet
Eleven **medverkar** i att använda redskap och teknisk utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **delvis ändamålsenligt** sätt.
Eleven använder redskap och teknisk utrustning på ett säkert och **ändamålsenligt** sätt.

Teknik, människa, samhälle och miljö

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan **bidra** till resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö
Eleven kan föra **enkla** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Eleven kan föra **välutvecklade** resonemang om tekniska lösningars för- och nackdelar för individ, samhälle och miljö

Ämnesspecifika begrepp

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda **enstaka** ämnesspecifika ord, tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **delvis ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda **några** ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett **ändamålsenligt** sätt i resonemang om teknik och tekniska lösningar och i utvärdering av arbetsprocesser.