Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling innan betygsnivå för SVA, del 1

Skapad 2017-06-21 09:55 i Kärlekens skola Halmstad
Som ny inlärare av det svenska språket behöver man först bygga upp ett ordförråd och bli bekant med ljud- och språkmelodi (prosodi). Till att börja med handlar det mycket om att arbeta muntligt och praktiskt. Genom upplevelser, samtal och bilder får eleven en bas av ord och begrepp för att sedan ge sig in i det komplicerade skriftspråket. Det ny språket tillägnas inte enbart i skolämnet "svenska som andraspråk" utan i alla skolämnen och i samspel med svensktalande.
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk

Språkutveckling innan betygsnivå, del 1

Klarar inte
På väg att klara
Klarar
Ej tränats
Lyssna
Jag kan förstå när någon hälsar på mig och frågar hur jag mår.
Jag kan förstå när någon berättar mycket enkelt om sig själv och någon i sin familj.
Jag kan förstå enkla frågor när någon talar långsamt och tydligt.
När jag hör människor prata kan jag då och då förstå vanliga ord.
Jag kan förstå mycket enkla instruktioner till exempel från min lärare.
Läsa
Jag kan läsa och förstå mycket enkla instruktioner tex. "lyssna, rita, skriv".
Jag kan läsa och förstå mycket enkla dialoger.
Jag kan läsa och förstå korta meddelanden.
Jag kan läsa och förstå enkla rubriker, tex. på affischer.
Jag kan läsa och förstå enkla bildtexter och text i pratbubblor.
Jag kan känna igen och förstå enkla sångtexter och ramsor.
Jag kan läsa och förstå några ord och enkla uttryck på skyltar.
Prata med andra
Jag kan hälsa på någon och säga hej då.
Jag kan säga varsågod och tack.
Jag kan fråga vad någon heter och svara på enkla frågor som någon ställer till mig.
Jag kan fråga hur någon mår och säga hur jag själv mår.
Jag kan förstå när någon berättar lite om sig själv och ställa några enkla frågor tillbaka.
Jag kan förstå när någon ber mig om något. Jag kan själv be om något.
Jag kan följa mycket korta instruktioner.
Jag kan säga vad klockan är och själv fråga om tiden.
Tala
Jag kan säga vem jag är och var jag bor.
Jag kan säga hur gammal jag är.
Jag kan säga något om min familj.
Jag kan säga några veckodagar, månader årstider och klockslag.
Jag kan säga några färger.
Jag kan räkna till 100.
Jag kan säga namn på några saker, tex. kläder, mat och kroppsdelar.
Jag kan sjunga med i några sånger.
Skriva
Jag kan skriva en enkel hälsning, tex. ett kort eller textmeddelande.
Jag kan skriva några enkla meningar om mig själv.
Jag kan skriva korta, enkla meddelanden.
Jag kan skriva mycket enkla frågor.
Jag kan presentera personer med några mycket enkla meningar.
Jag kan skriva en kort dialog.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: