👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska ettan ht

Skapad 2017-06-21 12:01 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 1

Förmågan att förstå engelska

 • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
 • En  1-3   Enkla instruktioner och beskrivningar.
 • En  1-3   Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3   Sånger, ramsor, dikter och sagor.
 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du förstår enkla ord och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till.
Du förstår enkla meningar och instruktioner när någon talar tydligt och sakta och pratar om ämnen du känner till.
Du förstår enkla samtal och instruktioner där en del ord är okända

Förmågan att uttrycka sig muntligt

 • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • En  1-3   Olika former av enkla samtal och dialoger.
 • En  1-3   Ord och fraser i närmiljön, till exempel på skyltar, i reklam och andra enkla texter.
 • En  1-3   Enkla presentationer.
 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Du använder enkla ord som vi övat på till exempel räkneord 1-10 eller färger. Du deltar i sång, rim och ramsor.
Du ställer och svarar på mycket enkla och vardagliga frågor. Du uttrycker dig i form av enstaka enkla och vardagliga fraser i mycket enkla sammanhang. Till exempel: My name is..., What´s your name?
Du berättar i enkel form muntligt något om dig själv och andra. Du har börjar bygga egna meningar med hjälp av de inövade ord du kan.