Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk åk 7 - 9

Skapad 2017-06-22 08:08 i Vallhallaskolan Oskarshamn
Valhallaskolans ämnesmatris i svenska år 7 - 9
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
F
E
C
A
Läsa med flyt.
Läsförståelse.
Analysera texter.
a) Tycka, tänka, känna om det man läser (reflektera). b) Resonera kring innehåll, uppbyggnad och budskap.
Resonera kring verk - upphovsman
Skriva texter.
a) Behärska olika genrer. b) Kombinera texttyper (t.ex. text och bild). c) Kunna ge respons och bearbeta utifrån respons.
Använda olika källor
a) Söka, välja och sammanställa. b) Värdera källornas trovärdighet och relevans. c) källhänvisningar och citat.
Samtala - diskutera - argumentera
Muntligt föredrag.
Svenska språket
Varianter Skillnader/likheter med andra språk
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: