👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivade texter

Skapad 2017-06-28 14:53 i Linehedsskolan Halmstad
Grundskola 3 Svenska som andraspråk NO (år 1-3) SO (år 1-3)
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samla information
Du tar med stöd ut och enkel information och skriver ner stödord ur en angiven text.
Du tar ut viss enkel information och skriver ner stödord, med stöd, ur en angiven text.
Du tar ut enkel information och skriver ner stödord ur en angiven text.
Skriva en beskrivande text
Du kan, med stöd av vuxen, använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen.
Du använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen.
Du använder dina stödord för att återge grundläggande delar av informationen. Du delar in din text i relevanta stycken.
Språkets struktur
Du visar förståelse för när man använder stor bokstav och punkt. Du behöver stöttning för att dela in din text i korrekta meningar.
Du har god förståelse för när meningsuppbyggnader och delar själv in din text i korrekta meningar.