👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömning Optik

Skapad 2017-08-11 08:53 i Testskola Gymnasiet Kristinehamn
Utifrån arbete med optik i åk 9
Gymnasieskola 1 Fysik Naturkunskap

De förmågor jag bedömer är hur du *samtalar (skiljer fakta från värderingar, motiverar, beskriver konsekvenser) och diskuterar (frågar, framför och bemöter åsikter/argument) * hur du genomför, utvärderar och dokumenterar en undersökning * använder och resonerar om fysikaliska begrepp, modeller och teorier (med exempel, beskriver, förklarar, ser samband, generaliserar, föreslår åtgärder)

Naturvetenskapligt arbetssätt

  • Fy   genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
Du har grunderna
Du utvecklar
Du behärskar
Genomföra
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Genomför undersökningar och använder då utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dra slutsatser
Drar enkla slutsatser med viss koppling till modeller och teorier.
Drar utvecklade slutsatser med relativt god koppling till modeller och teorier.
Drar välutvecklade slutsatser med god koppling till modeller och teorier.
Dokumentera
Gör enkla dokumentationer av undersökningar
Gör utvecklade dokumentationer av undersökningar
Gör välutvecklade dokumentationer av undersökningar

Beskriva och förklara samband

  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
Du har grunderna
Du utvecklar
Du behärskar
Kunskaper om fysikaliska sammanhang
ögats optik, synfel, regnbågen, ljusets egenskaper, fiberoptik, totalreflektion, laser
Har grundläggande kunskaper om fysikaliska sammanhang. Ger exempel och beskriver med viss användning av begrepp, modeller och teorier.
Har goda kunskaper om fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar samband med relativt god användning av begrepp, modeller och teorier.
Har mycket goda kunskaper om fysikaliska sammanhang. Förklarar och visar på samband med något generellt drag med god användning av begrepp, modeller och teorier.
Föra resonemang, hitta samband
ögats optik, synfel, regnbågen, ljusets egenskaper, fiberoptik, totalreflektion, laser
För enkla och till viss del underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus.
För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus och visar då på förhållandevis komplexa samband.
För välutvecklade och väl underbyggda resonemang och kopplar ihop händelser i vardagen och samhället med ljus och elektricitet.och visar då på komplexa samband.
Samtal, diskussioner och ta ställning
- om frågor som rör ljusets egenskaper
Ger enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ger utvecklande motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Ger välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.