Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering - Allemansrätten åk 5

Skapad 2017-08-14 10:47 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Idrott och hälsa åk 5 – Orientering och friluftsliv
Grundskola 5 Idrott och hälsa

Centralt innehåll, enligt Lgr 11.

Inom Idrott och hälsa (orientering) kommer följande innehåll att behandlas:
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med orientering, det kommer att ges både teoretiska och praktiska övningar kring detta. Du ska bli bättre på att orientera dig både i närmiljön och okända miljöer med hjälp av kartor. Vi kommer även gå igenom vad allemansrätten innebär samt bad, båt och isvett.
-Rörelse: Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus.
-Hälsa och livsstil: Kulturella och geografiska förhållanden i närmiljön som påverkar och möjliggör valet av fysiska aktiviteter.
-Friluftsliv och utevistelse: Att orientera i den närliggande natur- och utemiljön med hjälp av kartor. Kartors uppbyggnad och symboler. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten. Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer vid vatten med hjälpredskap.

Kunskapskrav.

För att dina kunskaper i ämnet ska räknas som godkända ska du visa att du känner till allemansrättens regler samt med viss säkerhet kunna orientera sig i bekanta miljöer med hjälp av kartor.

Förmågor.

-Använda kroppen för rörelse.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i orienteringen och vad gäller allemansrätten.
-Jämföra förändringar i orienteringsresultaten (skolgårdsorienteringen – St Hans backar orienteringen). Jämför skillnader och förändring i resultaten och kommunicera med läraren.
-Samtala, diskutera och motivera, uttrycka egna ståndpunkter om resultaten i kommunikationen med läraren och få feedback.
-Begreppsförmågan. Förstå innebörden av de olika begreppen inom orientering och angående allemansrätten. Tex ”passning” av kartan, kartsymboler, höjdskillnader, fridlysta blommor/växter, skala mm.

Hur?.

Du visar kunskaperna…

…genom din arbetsinsats (tidsmässigt i förhållande till antal rättprickade kontroller) vid skolgårdsorienteringen samt vid orienteringen på St Hans backar.
…genom muntlig aktivitet under teorilektionerna.
…genom deltagande vid föreläsning/film om allemansrätten och bad-båt och isvett.

Godkända kunskaper
Mer än godkända kunskaper
Orientering
Du kan med viss säkerhet orientera dig i bekanta/obekanta miljöer med hjälp av kartor.
Du kan med god säkerhet orientera dig i bekanta/obekanta miljöer med hjälp av kartor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: