👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild År 6

Skapad 2017-08-14 13:49 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Bild

Syfte Undervisningen syftar till att utveckla elevens förmåga att:
• Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap • Skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material.
• Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder • Analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.

Centralt innehåll enligt Lgr 11 Under kursens gång kommer vi att:
• Framställa berättande och informativa bilder • Teckna , måla, trycka och utföra tredimensionellt arbete • Återanvända bilder i eget bildskapande • Fotografera och filma samt redigera i datorprogram Vi kommer att arbeta med:
• Olika element som bygger upp och skapar rumslighet i bilder, t ex linjer och färg • Verktyg för teckning, måleri, tryckteknik, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling • Plana och formbara material Vi kommer att utforska:
• Reklam och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap • Konst- och dokumentärbilder och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer, hur de är utformade och vilka budskap de förmedlar • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

Hur Eleverna visar kunskaperna:
• Under arbetet i klassrummet • Vid muntliga presentationer • Vid skriftliga redovisningar

Bild

E
C
A
Bildspråk
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa berättande och informativa bilder med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Teknik, verktyg och material
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i relativt väl fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Komposition
Du kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Idé
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Arbetsprocess
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt
Presentation
Du kan presentera dina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Du kan presentera dina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Reflektion
Du kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Du kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
Analys
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Du kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.