Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 3 ht

Skapad 2017-08-17 14:03 i Frennarps byskola Halmstad
Grundskola 3 Engelska

Engelska

  • En   förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  • En   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • En  1-3   Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  • En  1-3   Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  • En  1-3   Enkla instruktioner och beskrivningar.
  • En  1-3   Olika former av enkla samtal och dialoger.
  • En  1-3   Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  • En  1-3   Enkla presentationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Förmågan att uttrycka sig muntligt (tala/ samtala)
Förståelse för det man säger
Anväder enstaka ord. Ex. Sätter ihop rätt ord med rätt föremål/ bild. bed, sofa
Använder enkla fraser. Ex. My sofa is blue.
Har börjat konstruera egna fraser. Ex. I have a blue sofa in my livingroom.
Kan använda ord och fraser för att prata mer sammanhängande. Ex. I live in a yellow house. I have a mother and a father and a little brother. His name is Mike.
Deltar i samtal/ tal
Härmar ramsor, sånger och enkla ord.
Deltar sparsamt och behöver lärarstöd.
För samtal/ talar själv med hjälp av inövade fraser.
Deltar aktivt i samtal med egna ord och fraser.
Förmågan att uttrycka sig skriftligt
Förståelse för det man säger
Skriver enstaka ord efter en förebild. Ex. lamp, sister
Skriver enkla fraser. Ex. This is a lamp.
Har börjat konstruera egna fraser. Ex. My sister is seven years old. I have a tv in my room.
Använder ord och fraser för att skriva en enkel och sammanhängande text. Ex. I have a computer in my room. I like to play on the computer. I like footballgames best.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: