Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska matris för helheten

Skapad 2017-08-17 14:50 i Kronängsskolan Vaxholm Stad
Grundskola 7 – 9

Här kan du se vad som krävs av dig för att nå de olika betygsnivåerna inom engelskans fem förmågor: tala, skriva, höra, läsa och att analysera och jämföra realia.

TALA

F
E
C
A
Vid muntlig redovisning redogöra för fakta och/eller argumentera för åsikter
Du kan när du gör olika muntliga redovisningar, inte uttrycka dig på ett sätt som är förståeligt, som visar ett tillräckligt ordförråd eller en tillräcklig förmåga att använda engelskan.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du gör olika muntliga redovisningar. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till de som lyssnar, till budskapet och till situationen.
Delta i samtal på engelska, i klassrumsarbetet och vid styrda dialogövningar
Du visar inte vilja och förmåga att använda engelskan för att göra dig förstådd. Du lyckas inte hitta andra vägar om du inte direkt blir förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett ganska bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra i olika situationer och du kan på ett mycket bra sätt anpassa dig till de som lyssnar, till budskapet och till situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du förstår och blir förstådd på ett bra sätt när du pratar med andra.

SKRIVA

F
E
C
A
Allmänt skrivande
Du lyckas inte skriva en engelska som är förståelig. Ordförrådet är inte tillräckligt och/eller grammatiken och den allmänna språkanvändningen brister för mycket för att en engelsktalande ska kunna förstå. Du hittar inga strategier för att förbättra skriftliga framställningar som är oförståeliga.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter. Du kan göra enkla förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter. Du anpassar din redovisning på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan göra synbara förbättringar av alla slags skriftliga uppgifter för att göra dem tydligare och mer varierade.
Skrivande riktat till en specifik mottagare
Du lyckas inte skriva en engelska som är förståelig. Du visar inte förmåga att anpassa dig till situationen och till exempel använda den stilnivå som passar i sammanhanget eller det ordförråd som behövs för att göra dig förstådd.
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett ganska bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett ganska bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett bra sätt när du skriver till andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver till andra i olika situationer. Du anpassar dig på ett mycket bra sätt till läsaren, budskapet och situationen. Du kan välja och använda några metoder som gör att du gör dig förstådd på ett mycket bra sätt när du skriver till andra.

HÖRA

F
E
C
A
Hörförståelse, i det dagliga klassrumsarbetet
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig och följa instruktioner på talad engelska. Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i inlästa texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehåll när du lyssnar.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i talad engelska. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja talad engelska från olika medier och använda den på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå när du lyssnar.
Hörförståelse i prövningssituationer
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i talad engelska som motsvarar kunskapsnivån för din årskurs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår tydliga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelska som talas lagom fort. Du förstår viktiga detaljer i det som sägs.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelska som talas lagom fort.

LÄSA

F
E
C
A
Läsförståelse i det dagliga klassrumsarbetet
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig och följa instruktioner på skriven engelska. Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i kursmaterialets texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet texter av olika slag. Du förstår tydliga detaljer i det du läser. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett enkelt sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett ganska bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda någon metod för att lättare förstå innehåll när du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i texter av olika slag. Du förstår viktiga detaljer i det du läser. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett utvecklat sätt innehåll och detaljer i texter. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå innehåll när du läser.
Du kan förstå både helhet och detaljer i texter av olika slag. Du kan beskriva, diskutera och kommentera på ett välutvecklat sätt innehåll och detaljer i texter av olika slag. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt. Du kan välja texter från olika medier (korta faktatexter eller skönlitterära texter; faktasökning i omfattande textmassa; hela skönlitterära böcker) och använda dem på ett mycket bra sätt när du skriver och pratar. Du kan välja och använda några metoder för att lättare förstå när du läser.
Läsförståelse i prövningssituationer
Du visar inte att du kan tillgodogöra dig innehållet i engelskspråkiga texter som motsvarar nivån för din årskurs.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår tydliga detaljer i det du läser.
Du kan förstå det mesta av innehållet i engelskspråkiga texter. Du förstår viktiga detaljer i det du läser.
Du kan förstå både helhet och detaljer i engelskspråkiga texter.

REALIA

F
E
C
A
Analysera levnadsvillkor i de engelsktalande länderna och jämföra med Sverige
Du visar ingen förmåga att diskutera hur man lever eller vad man gör i engelsktalande länder. Du visar ingen förmåga att jämföra det med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om, inte heller visar du kunskaper om de engelsktalande länderna.
Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett enkelt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna.
Du kan diskutera på ett utförligt sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett utförligt sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna
Du kan diskutera på ett utförligt och engagerat sätt hur man lever och vad man gör i engelsktalande länder. Du jämför det på ett utförligt och engagerat sätt med vad du själv varit med om eller skulle vilja vara med om. Du visar kunskaper om de engelsktalande länderna
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: