Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 6

Skapad 2017-08-18 09:30 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Fysik

Betyget D innebär att alla kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda. Betyget B innebär att alla kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

F1 - Granska, diskutera och ta ställning

Nivå E - åk 6
Nivå C - åk 6
Nivå A - åk 6
Samtala och diskutera
Prata om och diskutera olika frågor.
Du tar upp saker som hör till ämnet (det som diskuteras och pratas om).
Du tar upp saker som hör till ämnet och gör så att diskussionen går framåt.
Du tar upp nya saker som gör att diskussionen utvecklas.
Söka information
Söka information i olika källor (t.ex. böcker och internet). Resonera om informationens och källornas användbarhet.
Du kan: ● söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor. ● föra enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan: ● söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor. ● föra utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Du kan: ● söka naturvetenskaplig information och då använda olika källor. ● föra välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
Använda information & anpassa framställning
Använda information i diskussioner och till att skapa texter och andra framställningar som är anpassade till sammanhanget.
Dina argumenten, texter och andra framställningarna är till liten del anpassade till sammanhanget.
Dina argumenten, texter och andra framställningarna är ganska bra anpassade till sammanhanget.
Dina argumenten, texter och andra framställningarna är bra anpassade till sammanhanget.

F2 - Planera och undersöka

Nivå E - åk 6
Nivå C - åk 6
Nivå A - åk 6
Undersökningar, frågeställningar & planeringar
Genomföra, formulera frågeställningar och planera systematiska undersökningar.
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller delar av det som behöver vara med.
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller det som behöver vara med, men de behöver utvecklas för att kunna fungera och användas.
Du kan: ● genomföra undersökningar utifrån en färdig planering. ● komma på enkla frågor och planeringar som innehåller det som behöver vara med.
Använda utrustning
Du kan: ● använda utrustning på ett säkert ● och OFTAST riktigt sätt som gör att undersökningen fungerar som det är planerat.
Du kan: ● använda utrustning på ett säkert ● och RIKTIGT sätt som gör att undersökningen fungerar som det är planerat.
Du kan: ● använda utrustning på ett säkert ● och riktigt och EFFEKTIVT (kan vara att mäta noggrant och slippa göra om något flera gånger) som gör att undersökningen fungerar som det är planerat.
Jämföra resultat och förbättra undersökningar
Jämföra dina och andras resultat och resonera kring dem. Alltså fundera över hur de är lika och olika och vad det kan bero på. Ge förslag på hur undersökningar kan förbättras.
● Dina resonemang är ENKLA. ● Du kan ge något förslag som kan förbättra en undersökning (vilket gör att resultatet går att lita mer på), men ditt förslag är INTE KOPPLAT till just den här undersökning.
● Dina resonemang är UTVECKLADE. ● Du kan ge något förslag som kan förbättra JUST DEN HÄR undersökningen, men det behöver utvecklas för att kunna fungera.
● Dina resonemang är VÄLUTVECKLADE. ● Du kan ge något förslag som kan förbättra JUST DEN HÄR undersökningen. .
Dokumentera undersökningar
Dokumentera genomförande och resultat i text och bild.
Dina dokumentationer är ENKLA. Det är inte så tydligt hur du gjorde eller vad dina resultat blev.
Dina dokumentationer är UTVECKLADE. Det är tydligt hur du gjorde och vad dina resultat blev.
Dina dokumentationer är VÄLUTVECKLADE. Det är mycket tydligt hur du gjorde och vad dina resultat blev.

F3 - Beskriva och förklara

Nivå E - åk 6
Nivå C - åk 6
Nivå A - åk 6
Fysikaliska fenomen & begrepp
Beskriva och förklara olika fenomen och då använda begrepp. Exempel på begrepp: atom, flytande form, volym, densitet, parallellkoppling, batteri, ström
Du har GRUNDLÄGGANDE kunskaper och visar det genom att: ● ge EXEMPEL. ● BESKRIVA vad som händer och hur något går till. ● ibland använda begrepp, modeller och teorier (vardagsspråk).
Du har GODA kunskaper och visar det genom att: ● FÖRKLARA varför ● visa på SAMBAND. (...och då ... / ,,, vilket innebär att ...) ● använda begrepp, modeller och teorier och oftast på rätt sätt.
Du har MYCKET GODA kunskaper och visar det genom att: ● utifrån exempel, förklaringar och samband visa på något som är GEMENSAMT. ● använda många begrepp, modeller och teorier och på rätt sätt (ämnesspecifikt språk).
Fysikaliska samband
Resonera kring till exempel. elektriska kretsar. T.ex. Varför lyser lampan olika starkt?
Dina resonemang är enkla.
Dina resonemang är utvecklade.
Dina resonemang är välutvecklade.
Upptäckter
Du kan berätta om några upptäckter och deras betydelse för oss människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: