Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Soluppgift kap 1 Kalender

Skapad 2017-08-18 09:30 i Nannaskolan Uppsala
Bedömning av problemlösningsuppgift som läxa.
Grundskola 9 Matematik

Bedömning av soluppgift Kalender.

Insats krävs
E-Nivå
C-Nivå
A-Nivå
Problemlösning
Hur väl eleven väljer strategier och metoder.
Väljer en fungerande metod och löser problemet i A.
Väljer metod som kan leda fram till ett samband mellan A och B.
Väljer en generell metod för att visa att summan alltid är den samma.
Metoder
Hur väl eleven använder lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar.
Beräknar summorna korrekt i A.
Visar med beräkning att summan av talen i varje diagonal alltid blir samma.
Löser uppgiften algebraiskt. Visar med beräkning att summan av talen i varje diagonal alltid blir samma. Löser hela problemet korrekt.
Resonemang
Hur väl eleven följer och för matematiska resonemang.
Drar slutsatsen att summan av diagonalerna blir samma i uppgift A.
Drar slutsatsen att den sökta summan i samtliga uppgifter alltid blir samma.
Visar algebraiskt att den sökta summan alltid blir samma.
Kommunikation
Hur väl eleven använder matematikens uttrycksformer för att redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Redovisningen omfattar en del av uppgiften och är möjlig att följa. Använder i huvudsak fungerande matematiskt språk.
Redovisningen omfattar större delen av uppgiften och är lätt att följa. Använder ändamålsenligt matematiskt språk.
Redovisningen omfattar hela uppgiften och är effektiv och lätt att följa. Använder korrekt matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: