Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Skriva år 1-3

Skapad 2017-08-19 18:25 i Påarps skola Helsingborg
Grundskola 1 – 3 Svenska

Skriva Skolår 1

Stavning
God skrivutv. 8 Nya Språket lyfter a:3 Skriver ord med påhittad stavning, ofta med utelämning av vokaler. Skriver flera bokstäver och vet hur de låter.
God skrivutv. 9, 11 Nya Språket lyfter b:1 Skriver mellanrum mellan orden. Kan skriva ord och korta texter.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 1, 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva några ord och en enkel mening.
God skrivutv. 3, 4 Nya Språket lyfter a:4 Prövar att skriva för att berätta eller komma ihåg.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva skyltar till det egna rummet. Kan skriva sitt förnamn.
God skrivutv. 11 Nya Språket lyfter a:4 Kan skriva ett meddelande till klassen och berätta om något som ska hända.
God skrivutv. 13 Nya Språket lyfter b:1 Kan skriva kortare texter med eller utan bilder.
Skapande skrivning
God skrivutv. 1 Nya Språket lyfter a:1 Använder bilder, tecken och symboler för att berätta något.
God skrivutv. 2 Nya Språket lyfter a:3 Kan skriva på en teckning för att förklara vad den föreställer.
God skrivutv. 4 Nya Språket lyfter b:1 Kan själv komma på en berättelse och skriva den men den blir inte lång.

Skolår 2

Stavning
God skrivutv. 10 Nya Språket lyfter b:2 Blandar inte stora och små bokstäver. Använder alla bokstäver och skriver så andra kan läsa.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 3 Nya Språket lyfter b:3 Kan sätta punkt och stor bokstav men gör fel ibland.
God skrivutv. 6, 7, 8 Nya Språket lyfter b:4 Planerar sitt skrivande med hjälp av tanke-kartor. Visar intresse för att förbättra sin text. Kan använda dator för att skriva och bearbeta sin text.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 15 Nya Språket lyfter b:3 Kan skriva en recension.
God skrivutv. 17 Nya Språket lyfter b:4 Kan använda stödord eller tankekarta.
Skapande skrivning
God skrivutv. 5 Kan skriva en längre berättelse med fantasi och påhittade saker.

Skolår 3

Stavning
God skrivutv. 12,13 Nya Språket lyfter c:2 Kan stava många ord och vet hur man tar reda på hur ord stavas.
Meningsbyggnad och textform
God skrivutv. 10 Nya Språket lyfter c:3 Samtalar om hur olika texters avsändare påverkar innehållet. Använder målande ord.
God skrivutv. 11, 12 Nya språket lyfter c:4 Skriver sammanhängande texter med tydlig handling, rubrik och avslut.
Funktionell skrivning
God skrivutv. 20 Nya Språket lyfter c:3 Kan skriva en faktatext med egna ord och hämta fakta från olika källor.
God skrivutv. 21 Nya Språket lyfter c:4 Kan planera skrivandet och ändrar i texten för att göra den bättre.
Skapande skrivning
God skrivutv. 6 Nya Språket lyfter c:1 Skriver berättelser med början, mitten och slut.
God skrivutv. 10,11 Nya Språket lyfter c:4 Kan uttrycka egna och andras känslor i skrift och framkalla olika stämningar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: