Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna, en lärandematris

Skapad 2017-08-20 09:37 i Fontinskolan Kungälv
En lärandematris om Världsdelarna och deras uppkomst.
Grundskola 4 – 6 Geografi

Om man tittar på var planet från rymden eller på en jordglob, ser man att den mest består av hav (två tredjedelar). Allt annat är land och dessa kontinenter (stora sammanhängande landområden) delas in i sju olika världsdelar (några av världsdelarna delar kontinent). De sju världsdelarna är: Europa, Afrika, Asien, Nordamerika, Sydamerika, Oceanien och Antarktis. Vi ska, förutom att lära oss vilka världsdelarna är och var de ligger, även lära oss om hur de uppkom.

Världsdelarna

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Livsmiljöer
Du känner till hur jordytan ser ut och på vilka sätt den formas och förändras av människans påverkan samt naturens egna processer (till exempel plattektonik och erosion) och vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
Du känner till att både människor och natur påverkar jordytan och kan ge minst ett exempel på de två olika.
Du känner till att både människor och natur påverkar jordytan och kan ge några exempel på de två olika samt några exempel på vilka konsekvenser de kan få för människor och natur.
Du känner till att både människor och natur påverkar jordytan och kan ge flera exempel på de två olika och förklara dem samt vilka konsekvenser de kan få för människor och natur.
Naturresursurser
Du känner till jordens naturresurser (till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen), var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Du känner också till vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
Du känner till att det finns olika naturresurser och kan minst två olika. Du kan ge minst två exempel på vattnets betydelse.
Du känner till några av jordens naturresurser Du kan ge några exempel på vattnets betydelse och kan förklara vattnets kretslopp.
Du känner till flera av jordens naturresurser Du kan ge flera exempel på vattnets betydelse och kan förklara vattnets kretslopp och fördelning.
Levnadsvillkor
Du känner till att det finns ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta.
Du känner till att det finns ojämlika levnadsvillkor i världen och kan ge minst två exempel på detta.
Du känner till att det finns ojämlika levnadsvillkor i världen och kan ge några exempel på detta, varför det är så (orsaker) samt något förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Du känner till att det finns ojämlika levnadsvillkor i världen och kan ge flera exempel på detta, varför det är så (orsaker) samt flera förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
Ord och begrepp
Du känner till centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi. t. ex. världsdel, plattektonik, naturtillgång, erosion och kretslopp.
Du visar att du förstår några geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man förstår.
Du visar att du förstår flera geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man förstår.
Du visar att du förstår flera geografiska ord och begrepp genom att du förklarar dem och använder dig av dem så att man tydligt förstår.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: