Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris människokroppen

Skapad 2017-08-22 14:21 i Söderskolan Falkenberg
En bedömningsmatris för ett arbete om olika organsystem
Grundskola 9

Den här matrisen visar de kunskaper som ni har möjlighet att visa i samband med arbetet om ett organsystem.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Ny aspekt
Söka information
Du behöver träna mer på att använda och resonera kring lämpliga källor när du söker naturvetenskaplig information.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan föra enkla resonemang kring källorna du använder.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan föra enkla resonemang kring källorna du använder.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan föra enkla resonemang kring källorna du använder.
Ny aspekt
Använda information
Du behöver träna på att använda informationen du hittar.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda informationen på ett fungerande sätt.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt.
Ny aspekt
Anpassa information
Du behöver träna på att anpassa informationen du hittar till ett särskilt sammanhang.
Du kan till viss del anpassa informationen till din redovisning för dina klasskamrater.
Du kan på ett relativt bra sätt anpassa informationen till din redovisning för dina klasskamrater.
Du kan anpassa informationen till din redovisning för dina klasskamrater.
Ny aspekt
Samband som rör människokroppen
Du behöver träna på samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du visar enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du visar förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du visar komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: