Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplanering Matematik PRIO år 7 Kapitel 2

Skapad 2017-08-24 17:13 i Djupedalskolan Härryda
Tal
Grundskola 7 Matematik

Jag vill att du arbetar med två nivåer. Efter avslutad lektion klickar du vad du har gjort. Ibland kommer vi att arbeta tillsammans, ibland enskilt. Ibland använder vi alternativt material. Se denna planering som en ryggrad som du kan arbeta ut ifrån. Tidsangivelserna är riktmärken och kan komma att ändras, dock inte i denna arbetsplanering, då det inte går att ändra när arbetsplaneringen väl är tilldelat till er.

Genomgång
Grön ETT
Blå TVÅ
Röd TRE
2.1
Siffror och tal
Tittat på genomgång 2.1 i classroom
Grön ETT s.39-40 9 tal
Blå TVÅ s. 40 9 tal
Röd TRE s. 40 4 tal
Rättat
Rättat
Rättat
2.2
Räkna med 10,100 och 1000
Tittat på genomgång 2.2 i classroom
Grön ETT sid. 42 12 tal
Blå TVÅ sid. 42-43 8 tal
Röd TRE sid. 43 5 tal
Avslutat senast vecka 35
Rättat
Rättat
Rättat
2.3
Addition och subtraktion
Tittat på genomgång 2.3 i classroom
Grön ETT sid 44-45 13 tal
Blå TVÅ sid 45-46 10 tal
Röd TRE sid 46 5 tal
Rättat
Rättat
Rättat
2.4
Multiplikation och division
Tittat på genomgång 2.4 i classroom
Grön ETT sid. 48 14 tal
Blå TVÅ sid 49 8 tal
Röd TRE sid.49 7 tal
Avslutat senast v. 36
Rättat
Rättat
Rättat
2.5
Multiplikation och division med tal mellan 0 och 1
Tittat på genomgång 2.5 i classroom
Grön ETT Sid. 51 11 tal
Blå TVÅ Sid. 52 9 tal
Röd TRE Sid. 52 6 tal
Rättat
Rättat
Rättat
2.6
Prioriteringsregler
Tittat på genomgång 2.6 i classroom
Grön ETT sid. 54 7 tal
Blå TVÅ sid. 54-55 5 tal
Röd TRE sid. 56 4 tal
Avslutat senast v 37
Rättat
Rättat
Rättat
2.7
Tittat på genomgång 2.7 i classroom
Grön ETT sid. 58-59 9 tal
Blå TVÅ sid. 59 6 tal
Röd TRE sid. 59 3 tal
Rättat
Rättat
Rättat
2.8
Avrundning
Tittat på genomgång 2.8 i classroom
Grön ETT sid. 61 10 tal
Blå TVÅ sid. 62 6 tal
Röd TRE sid. 62 6 tal
Avslutat senast v 38
Rättat
Rättat
Rättat
2.9
Överslagsräkning Avslut senast v 39
Tittat på genomgång 2.9 i classroom
Grön ETT sid. 64 8 tal
Blå TVÅ sid. 64-65 7 tal
Röd TRE sid. 65 7 tal
Alla gör
Vecka 40
Repetera begrepp s. 76
Begreppstest sid.68
Kapiteltest sid.69
-Rätta -Välj basläger eller höghöjd i samråd med mig.
Rätta
Rätta
Basläger
Vecka 41
Basläger 2.1 2.2 2.3 sid. 70
Basläger 2.4 2.5 2.6 sid. 70-72
Basläger 2.7 2.8 2.9 sid. 72
Blandade uppgifter sid. 208-209
Höghöjd
Vecka 41
Tal 1-10
Tal 11-20
Tal 21-30
Blandade uppgifter sid. 208-209
Prov
PROV fredag v 42
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: