Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Persiska 4-9

Skapad 2017-08-24 17:40 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Att läsa är roligt
Grundskola 4 – 6

Matris 4-6

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa
Du läser åldersanpassade texter med visst flyt.
Du läser åldersanpassade texter med relativt gott flyt.
Du läser åldersanpassade texter med gott flyt.
Ny aspekt
Skriva
Du uttrycker dig enkelt i skrift med viss språklig variation.
Du uttrycker sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation. Du resonerar kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.
Du uttrycker sig välutvecklat i skrift med god språklig variation. Använder god säkerhet grundläggande regler. Du för välutvecklat resonemang kring likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska
Ny aspekt
tala och samtala
Du samtalar om bekanta ämnen på ett enkelt sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt.
Du samtalar om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt.
Ny aspekt
språkbruk
Du använder sig av ord för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
Du förstår skillnader mellan olika språkstilar formellt och informellt språk, talat och skrivet språk). Du anpassar språket till sammanhanget och mottagaren.
Du känner till synonymers nyanser och värdeladdning. Du kan bildspråk och äkta uttryck.

Ny rubrik

Matris 7-9
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Läsa
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Läser åldersanpassade skönlitterära texter och återberättar med god förståelse.
Ny aspekt
Skriva
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad och jämför det med svenskans.
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med flyt. Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med relativt god säkerhet och kan jämföra det med svenskans
Skriver olika typer av texter i form av fakta, berättande och beskrivande med gott fly Kan modersmålets grundläggande uppbyggnad med god säkerhet och kan jämföra det med svenskans.
Ny aspekt
Tala och samtala
Förstår ordspråk och uttryck Deltar i diskussioner. Jämför modersmålet med svenska, tolkar och översätter muntligt.
Presenterar begripligt historia, geografi och egna tankar. Debatterar och argumenterar med relativt gott flyt. Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt.
Talar språket grammatiskt rätt. Förstår och kan använda formellt språk med gott flyt. Känner till modersmålets olika dialekter
Ny aspekt
Kultur och samhälle
Har grundläggande kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Har grundläggande kännedom om landets historia geografi och samhället. Har grundläggande kännedom om enklare berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Har god kännedom om högtider och årstider i länderna där modersmålet talas. Känner till med relativt god säkerhet hur traditioner firas. Har god kännedom om landets historia geografi och samhället samt kännedom om aktuella samhällsfrågor. Har god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare och tidningar på modersmålet.
Känner väl till högtider och årstider och kan med god säkerhet berätta om hur traditioner firas i landet där modersmålet talas. Har mycket god kännedom om landets historia, geografi och samhälle samt mycket god kännedom om aktuella samhällsfrågor. Kan berätta och göra jämförelser mellan landet där modersmål talas och svenska förhållanden Har mycket god kännedom om berättelser, skönlitteratur, klassiska författare, tidningar och kulturella uttrycksformer till exempel bildkonst, musik och arkitektur på modersmålet. Kan göra jämförelser mellan landet där modersmålet talas och svenska förhållanden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: