Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kunskapsöversikt matematik 7-9

Skapad 2017-08-25 19:13 i Läroverket Hudiksvall
Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i år 9, i matematik.
Grundskola 7 – 9 Matematik

Här är en kunskapsöversikter som är tänkt att ge en överblick över kunskapskrav att uppnå i år 9, i matematik.

PROBLEMLÖSNING

E
C
A
Jag löser olika problem i bekanta situationer på ett ...
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.
Jag väljer och använder strategier och metoder med..
....till problemens karaktär.
. viss anpassning...
. förhållandevis god anpassning...
. god anpassning...
...kan tillämpas i sammanhanget
Jag bidrar till att formulera enkla matematiska modeller som...
Jag formulerar enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning...
Jag formulerar enkla matematiska modeller som...

BEGREPP

E
C
A
Jag har kunskaper matematiska begrepp som är...
. grundläggande...
. goda...
. mycket goda...
...och visar det genom att använda dem i
. välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
. bekanta sammanhag på ett väl fungerande sätt.
. nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Jag beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett...
. i huvudsak fungerande sätt.
. relativt väl fungerande sätt.
. väl fungerande sätt.

RESONEMANG

E
C
A
Jag för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen, som är...
. ...enkla och till viss del underbyggda och bidrar till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
. ...utvecklade och relativt väl underbyggda och ger något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
. ...välutvecklade och väl underbyggda och ger förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Jag växlar i beskrivningarna mellan olika uttrycksformer och för resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra, som är...
. enkla.
. utvecklade.
. välutvecklade.

METOD

E
C
A
Jag väljer och använder matematiska metoder som är...
. i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget.
. ändamålsenliga med relativt god anpassning till sammanhanget.
. ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget.
Jag gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring , med ett resultat som är...
. tillfredsställande.
. gott.
. mycket gott.

KOMMUNIKATION

E
C
A
Jag redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett...
...och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med...
. i huvudsak fungerande . viss anpassning till syfte och sammanhang.
. ändalmålsenliga . förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
. ändamålsenliga och effektiva . god anpassninga till syfte och sammanhang.
Jag för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt...
. som till viss del för resonemangen framåt.
. som för resonemangen framåt.
. som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: