Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- LÄSA åk 6

Skapad 2017-08-29 10:26 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska som andraspråk Svenska

Centralt innehåll

• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
• Texter från olika tider och länder.
• Informationssökning i några olika medier och källor.
• Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
• Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för ordförståelse.
• Texter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
• Texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad.
• Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
• Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter.
• Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att...

  • formulera dig och kommunicera i skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • söka information från olika källor och värdera dessa.
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Du visar dina kunskaper när...

• du läser, använder, skriver- och samtalar om texter av olika slag.

E
C
A
Läsa
Förståelse
Du visar läsförståelse genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget.
Läsa
Använda lässtrategier
Du läser med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
Du läser med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du läser med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Läsa
Tolka och beskriva
Du kan tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett utvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Du kan tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett välutvecklat sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
Söka
Välja ut och sammanställa
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra enkla resonemang om informationens användbarhet.
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra utvecklade resonemang om informationens användbarhet
Du kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och föra välutvecklade resonemang om informationens användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: