Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska- SKRIVA åk 6

Skapad 2017-08-29 10:27 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Svenska

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

 • Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar.

 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av dator.

 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.

 • Hur man använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnaden mellan att skriva ett personligt sms och att skriva en faktatext.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska kunna utveckla din förmåga att...

 • formulera dig och kommunicera i skrift,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

Du visar dina kunskaper när du skriver...

 • insändare
 • beskrivningar
 • instruktioner
 • nyhetsartiklar
 • blogginlägg
 • sagor
 • faktatexten
 • intervjuer
 • biografier mfl.
E
C
A
Innehåll
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll.
Struktur
Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt.
Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt.
Språk
Ditt språk är ganska varierat.
Ditt språk är varierat.
Ditt språk är mycket varierat.
Skrivregler
Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Du kan använda viktiga regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Stavning
Du stavar ganska bra.
Du stavar bra.
Du stavar mycket bra.
Skiljetecken
Du använder skiljetecken på ett ganska bra sätt.
Du använder skiljetecken på ett bra sätt.
Du använder skiljetecken på ett mycket bra sätt.
Beskriva
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Sammanställa
Du kan söka och sätta ihop information från några källor och du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor och du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen kan användas.
Du kan söka och sätta ihop information från några källor och du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen kan användas.
Begrepp
Du använder ord som hör ihop med det du har skrivit på ett ganska bra sätt.
Du använder ord som hör ihop med det du har skrivit på ett bra sätt.
Du använder ord som hör ihop med det du har skrivit på ett mycket bra sätt.
Kombinera text och bild
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder el andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett bra sätt använda bilder el andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra budskapen starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder och andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina bilder för att göra budskapen starkare och mer levande.
Omdöme
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet intexter.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter.
Feedback
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: