Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredens framtid

Skapad 2017-08-29 15:30 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 6 Bild

Fredens framtid

På väg mot E
E
C
A
Framställa bilder
Ej gjort
Du kan göra en fredsbild med ett budskap. Du har jobbat med hela pappret och till stor del färglagt noga, eller jobbat med stukturer. Du har några olika mönster och detaljer.
Du kan göra en fredsbild med ett budskap. Du har jobbat med hela pappret och färglagt hela noga och jobbat med strukturer, mönster och detaljer.
Du kan göra en fredsbild med ett budskap. Du har jobbat med hela pappret och färglagt hela noga och jobbat med strukturer, mönster och detaljer på ett utvecklat sätt.
Tekniker, verktyg och material
Ej gjort
Du har målat några föremål med skuggor eller andra detaljer. Du har perspektiv i din bild till viss del. Du har valt material så att det passar i din bild till viss del.
Du har målat föremål med skuggor och detaljer. Du har perspektiv i din bild. Du har valt material så att det passar i din bild.
Du har målat föremål med välgjorda skuggor och detaljer. Du har genomtänkta perspektiv i din bild. Du har valt material så att det passar i din bild.
Kombinera bildelement
Ej gjort
Du har målat föremål, former eller linjer i bilden så att bilden som helhet blir delvis proportionerlig.
Du har målat föremål, former eller linjer i bilden så att bilden som helhet blir proportionerlig.
Du har målat föremål, former eller linjer i bilden så att bilden som helhet blir proportionerlig och genomtänkt.
Utveckla idéer
Ej gjort
Du har någon egen idé i din bild.
Du har egna idéer i bilden.
Du har genomtänkta egna idéer i din bild.
Formulera och välja handlingsalternativ
Ej gjort
När du gör din bild behöver du tips och idéer från andra för att komma på vad du skall göra, vilka motiv du skall ha med och vilka material du väljer.
När du gör din bild behöver du några tips och idéer från andra för att komma på vad du skall göra, vilka motiv du skall ha med och vilka material du skall ha med.
När du gör din bild arbetar du självständigt och för arbetet framåt med en vuxen som bollplank.
Ge omdöme om arbetet
Ej gjort
Du beskriver enkelt hur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen ddelvis och enkelt.
Du beskriverhur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen.
Du beskriver utvecklat hur du gjort din bild och vad som är bra med samt vad som behöver utvecklas. Du följer mallen.
Resonemang och koppling
Ej gjort
Du kan resonera om vad din bild föreställer och vad man kommmer att tänka på när man ser den.
Du kan resonera om vad din bild föreställer och vad man kommmer att tänka på när man ser den, och du kan jämföra den enkelt med något annat konstverk eller händelse.
Du kan resonera om vad din bild föreställer och vad man kommmer att tänka på när man ser den, och du kan jämföra den enkelt med något annat konstverk eller händelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: