Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i Matematik åk 4-6

Skapad 2017-08-29 21:46 i Östra skolan F-6 Trelleborg
Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna ges förutsättningar att utveckla följande förmågor:
Grundskola 4 – 6 Matematik

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett... fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med... anpassning till problemets karaktär.
i huvudsak... viss
relativt väl... förhållandevis god
väl... god
Kunskapskrav
Eleven beskriver tillvägagångsätt på ett... fungerande sätt. och för... underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
i huvudsak... enkla och till viss del...
relativt väl... utvecklade och relativt väl...
väl... välutvecklade och väl...
Kunskapskrav
Eleven kan... förslag på alternativt tillvägagångssätt.
bidra till att ge något
ge något
ge

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven har... kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i... sammanhang på ett... fungerande sätt.
grundläggande... välkända... i huvudsak
goda... bekanta... relativt väl
mycket goda... nya... väl
Kunskapskrav
Eleven kan beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett... fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra... resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
i huvudsak... enkla
relativt väl... utvecklade
väl... välutvecklade

Metod

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav aritmetik
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott
Kunskapskrav algebra
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom algebra med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott
Kunskapskrav geometri
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom geometri med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott
Kunskapskrav sannolikhet
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom sannolikhet med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott
Kunskapskrav statistik
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom statistik med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott
Kunskapskrav samband och förändring
Eleven kan välja och använda... matematiska metoder med... till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom samband och förändring med... resultat.
i huvudsak fungerande... viss anpassning... tillfredställande
ändamålsenliga... relativt god anpassning... gott
ändamålsenliga och effektiva... god anpassning... mycket gott

Kommunikation

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett... sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med... anpassning till sammanhanget.
i huvudsak fungerande... viss
ändamålsenligt... förhållandevis god
ändamålsenligt och effektivt... god

Resonemang

Föra och följa matematiska resonemang.
På väg mot
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskapskrav
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som...
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt.
för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: