Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik åk 7-9 komplett - 15 delmoment

Skapad 2017-08-30 10:24 i Torpskolan Lerum
Utgår från det centrala innehållet, kommentarmaterialet, bedömningsstödet och betygskriterierna för ämnet Musik, Lgr11, åk 7-9
Grundskola 7 – 9 Musik

I den här matrisen visas ämnets alla 15 olika delmoment. Din aktuella förmåga markeras utifrån den förväntade kunskapen i just den årskurs du går, satt i relation till förväntade kunskaper i slutet av åk 9.

Musicerande & Musikskapande

arbetsstatus
F
E
C
A
Gemensam sång
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan delta i gemensam sång men följer inte rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med viss säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med relativt god säkerhet rytm och tonhöjd.
Du kan delta i gemensam sång och följer då med god säkerhet rytm och tonhöjd.
Musik och andra uttrycksformer
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte kombinera musik med andra uttrycksformer så att de samspelar.
Du kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken i någon mån samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken relativt väl samspelar.
Du kan kombinera musik med andra uttrycksformer så att de olika uttrycken väl samspelar.

Musicerande & Musikskapande samt Musikens Verktyg

arbetsstatus
F
E
C
A
Melodistämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte spela enkla melodier med tajming.
Du kan spela enkla melodier med viss tajming,
Du kan spela enkla melodier med relativt god tajming.
Du kan spela enkla melodier med god tajming.
Basstämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu ej spela enkla basstämmor m timing.
Du kan spela enkla basstämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla basstämmor med relativt god tajming
Du kan spela enkla basstämmor med god tajming
Slagverksstämma
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte spela enkla slagverks-stämmor med tajming.
Du spelar enkla slagverksstämmor med viss tajming.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med relativt god tajming.
Du kan spela enkla slagverksstämmor med god tajming.
Ackompanjemang
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte ackompanjera på ett ackordinstrument och byta ackord med flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med relativt gott flyt.
Du kan ackompanjera på ett ackordinstrument med passande karaktär och byter då ackord med gott flyt.
Anpassning i musicerandet
Det här arbetar vi med den här terminen
Du anpassar ännu inte sin stämma till helheten och kan heller inte, genom att lyssna, uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar i viss mån sin stämma till helheten genom att lyssna och till viss del uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar sin stämma relativt väl till helheten genom att lyssna och i relativt hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Du anpassar din stämma väl till helheten genom att lyssna och i hög grad uppmärksamma vad som sker i musicerandet.
Eget musikskapande; Idé & musikaliska byggstenar
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer,ännu inte bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som efter någon bearbetning har en fungerande form och karaktäristisk stil.
Du kan, utifrån egna musikaliska idéer, skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument, eller digitala verktyg pröva och ompröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en fungerande form och en karaktäristisk stil.
Melodi; sång/instrument; Teknik
Det här arbetar vi med den här terminen
Du sjunger eller spelar ännu inte på något instrument i någon genre med fungerande teknik.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik.
Du sjung­er eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl fungerande teknik.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl fungerande teknik.
Melodi; sång/instrument; passande karaktär
Det här arbetar vi med den här terminen
Du sjunger eller spelar ännu inte på något instrument i någon genre med passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med delvis passande karaktär.
Du sjung­er eller spelar på något instrument i någon genre med relativt väl passande karaktär.
Du sjunger eller spelar på något instrument i någon genre med väl passande karaktär.

Musikens Verktyg

arbetsstatus
F
E
C
A
Bearbeta och tolka
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan varken vid sång eller instrumentspel bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan då (vid sång eller instrumentspel) bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck.
Du kan vid sång eller instrumentspel bearbeta och tolka musiken till ett delvis personligt musikaliskt uttryck.
Du kan vid sång eller instrumentspel bearbeta och tolka musiken till ett personligt musikaliskt uttryck.

Musikens Sammanhang & Funktioner

arbetsstatus
F
E
C
A
Musikaliskt omdöme
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar därmed inte med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidrar med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge utvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som efter någon bearbetning kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Du kan ge välutvecklade omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas.
Musikaliska resonemang
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte, på något sätt, föra underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer 
och samhällen.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.
Karaktärsdrag, genrer, epoker, kulturer
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu ej, på något sätt urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i viss utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i relativt hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Du kan i hög utsträckning urskilja och jämföra musikaliska karaktärsdrag från olika genrer, epoker och kulturer.
Instrument
Det här arbetar vi med den här terminen
Du kan ännu inte urskilja olika instrument & instrumentgrupper eller beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med viss säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med relativt god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Du kan med god säkerhet urskilja olika instrument och instrumentgrupper och beskriva deras funktion i olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: