Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Berättande texter

Skapad 2017-08-31 07:46 i Björndammens skola Partille
Grundskola 4 – 6 Svenska
Har ännu inte nått målet.
Är på god väg att nå målet.
Har nått målet.
Har nått målet med marginal.
Din förmåga att skriva en berättande text med ett begripligt innehåll.
Din berättande text går inte att följa då innehållet inte är begripligt.
Du skriver en berättande text där vissa delar är begripliga.
Du kan skriva en berättande text med begripligt innehåll.
Du kan skriva en berättande text med tydligt innehåll.
Din förmåga att skriva en berättande text som innehåller, inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller ännu inte de fyra delarna: inledning, problem, lösning och avslutning.
Din berättande text innehåller några av de fyra delarna men inte samtliga.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv på ett i huvudsak fungerande sätt.
Din berättande text innehåller en inledning, ett problem, en lösning och ett problem där alla delar beskriv på ett i väl fungerande sätt.
Din förmåga att använda stor bokstav och skiljetecken.
Du använder ännu inte stor bokstav och skiljetecken på ett korrekt sätt.
Du använder stor bokstav och punkt men använder inte andra skiljetecken korrekt, så som utropstecken och frågetecken.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med viss säkerhet.
Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken med god säkerhet.
Din förmåga att använda talstreck.
Du använder ännu inga talstreck i din berättande text.
Du använder talstreck i din berättande text men du använder det inte på ett korrekt sätt.
Du använder talstreck vid dialoger med viss säkerhet.
Du använder talstreck vid dialoger med god säkerhet.
Din förmåga att använda person- och miljöbeskrivningar.
Du använder ännu inga person- och miljöbeskrivningar.
Du använder person- och miljöbeskrivningar men ger endast en beskrivning av hur det ser ut.
Du använder enkla gestaltande person- och miljöbeskrivningar och du använder flera av sinnena.
Du använder utvecklade gestaltande person- och miljöbeskrivningar där du använder de flesta sinnen.
Din förmåga att kombinera text och bild.
Du kombinerar ännu inte text och bild.
Du kombinerar text och bild men de båda samspelar inte med varandra.
Du kombinerar text med bild så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kombinerar text med bild så att de samspelar på ett i väl fungerande sätt.
Din förmåga att ge respons på andras texter.
Du ger ännu inte omdömen till en kamrat som kan utveckla hans/hennes text.
Du ger omdömen till en kamrat men omdömet innehåller inga konkreta tips på vad som kan förbättras.
Du ger enkla omdömen till en kamrats text.
Du ger utvecklade omdömen till en kamrats text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: