Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2017-09-03 14:18 i Fredrika Bremerskolan Uppsala
Grundmatris med de olika förmågorna och kunskapskraven att fylla med eget innehåll.
Grundskola 4 – 6

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder

  • Ma  E 6   Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  • Ma  E 6   Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp

  • Ma  E 6   Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  E 6   Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  • Ma  E 6   I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter

  • Ma  E 6   Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt

Föra och följa matematiska resonemang

  • Ma  E 6   I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt

Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

  • Ma  E 6   Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: