Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa åk 1-3 Delfinskolan

Skapad 2017-09-04 16:17 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Spel och lekar
Förmåga att förstå och följa regler
  • Idh  1-3
Klarar av några lekar med enkla regler men behöver träna på att följa uppgjorda regler. 

Klarar av ett flertal lekar och bollspel med enkla regler och följer oftast uppgjorda regler.
Klarar av lekar och bollspel med enkla regler och har en god förmåga att följa uppgjorda regler.
Rörelse
motorik
  • Idh  1-3
Behärskar en del av de grovmotoriska grundformerna.
Behärskar de flesta motoriska grundformerna och kan kontrollera den egna kroppen i rörelse.
Behärskar samtliga motoriska grundformer och utför dem med god kroppskontroll och balans.
Rörelsemönster
  • Idh  1-3
Klarar av enkla rörelsemönster.
Kan anpassa sina rörelser till de flesta krav som ställs vid olika aktivitet.
Kan anpassa sina rörelser väl till de krav som ställs vid olika aktiviteter.
Fysisk aktivitet
  • Idh
Är ibland aktiv i olika idrottsaktiviteter.
Är oftast aktiv i olika idrottsaktiviteter.
Är alltid aktiv i olika idrottsaktiviteter.
Orientering
  • Idh  1-3
Kan hantera enkla kartor t.ex. skolgårdskartor.
Har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera sig och hitta i närmiljön genom att använda karta
Samling
Fokus, lyssna
Har svårt att vara fokuserad och att lyssna vid samlingar.
Är oftast fokuserad och lyssnar.
Är fokuserad och lyssnar.
Hänsynstagande
  • Idh  1-3
Behöver tänka mer på att samarbeta och på att visa hänsyn.
Visar vilja till samarbete och försöker oftast visa hänsyn
Har god samarbetsförmåga och visar förståelse och hänsyn.
Muntligt
Deltar sällan muntligt vid samlingar.
Deltar ibland muntligt vid samlingar.
Deltar muntligt vid samlingar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: