Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text - artikel

Skapad 2017-09-04 19:58 i Östratornskolan Lunds för- och grundskolor
En bedömningsmatris för bedömning av elevtext, artikel
Grundskola 4 – 6 Svenska

Bedömning av skriven text, återberättande, artikel

Rubrik 1

återberättande text, artikel
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
rubrik
Texten saknar rubrik
Texten har en enkel rubrik
Texten har en rubrik som berättar om innehållet i artikeln
Texten har en rubrik som berättar om innehållet i artikeln och är dessutom skriven med ett språkligt knep, till exempel rim eller allitteration
ingress
Svarar på: när,vem/vilka, var och varför
Texten har ingen ingress/inledning
Texten har en enkel ingress/inledning
Texten har en ingress men den svarar bara på någon av frågorna: när, vem, var, varför
Texten har en ingress som svarar på frågorna: när, vem, var och varför
styckeindelning
Texten saknar styckeindelning
Texten har en styckeindelning
Texten har styckeindelningar på några ställen
Texten är indelad i flera stycken och varje stycke har en rubrik.
Händelser
Läsaren kan ha svårt att förstå vad som hänt.
Texten innehåller en enkel beskrivning av händelsen
Texten beskriver händelsen så att läsaren förstår och ger en del information som bidrar till att skapa en tydlig bild.
Texten beskriver händelsen utförligt med mycket information så att läsaren får en tydlig bild
Avslut
Texten saknar tydlig avslutning
Texten har en enkel avslutning
Texten har en enkel avslutning med en sammanfattning
Texten har en avslutning med en sammanfattning och kommentar
utbyggda nominalfraser
Beskrivningar av substantiv Till exempel: en stor röd byggnad en viktig match en spännande tävling
Texten saknar någon beskrivning av plats/sak eller person
Texten innehåller någon beskrivning av plats/sak eller person
Texten innehåller någon enstaka beskrivning av platser, saker eller personer
Texten innehåller flera beskrivningar av platser, saker eller personer
direkt och indirekt tal
Återger vad någon har sagt
Texten saknar direkt eller indirekt tal.
Texten innehåller direkt eller indirekt tal.
Texten innehåller direkt och indirekt tal, med rätt skiljetecken.
Texten innehåller flera ställen med direkt och indirekt tal med rätt skiljetecken.
Språk och skrivregler
Kan med en vuxens hjälp skriva en korrekt meningsbyggnad.
Använder en enkel meningsbyggnad som går att följa
Skriver med en tydlig och utvecklad meningsbyggnad
Skriver med en tydlig och mer avancerad meningsbyggnad
Varierat ordval
Har en viss variation i ordval.
Använder ett enkelt och till viss del varierat ordval.
Använder ett varierat ordval.
Använder ett varierat ordval som höjer textens kvalitet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: