Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris matematik år 1-3

Skapad 2017-09-04 20:43 i Nyhammars skola Ludvika
En bedömingsmatris för skolår 1-3 i matematik. Här fyller jag och eleven i hur långt eleven kommit i sin kunskapsutveckling på väg mot kunskapskraven i år 3.
Grundskola 1 – 3 Matematik

Matematik har en flertusenårig historia med bidrag från många kulturer. Den utvecklas såväl ur praktiska behov som ur människans nyfikenhet och lust att utforska matematiken som sådan. Matematisk verksamhet är till sin art en krativ, reflekterande och problemlösande aktivtet som är nära kopplad till den samhälleliga, sociala och tekniska utvecklingen. Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser.

Taluppfattning och tals användning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Naturliga tal
 • Ma  1-3
Använder symboler för tal.
Kan storleksordna tal och använda begrepp som större och mindre än, fler och färre än, lika många.
Läser tal med ord och symboler, visar förståelse för tal genom att dela upp tal.
Positionssystemet
 • Ma  1-3
Kan ental och tiotal med konkret material.
Anger en siffras platsvärde för ental, tiotal och hundratal.
Kan enge en siffras platsvärde för ental, tiotal, hundratal och tusental.
Bråk
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Kan dela ett jämnt tal i två delar och förstå begreppet hälften.
Kan enkla tal i bråkform och deras användning i vardagliga situationer.
Har grundläggande kunskaper om tal i bråkform genom att dela upp helheter i olika antal delar samt jämföra och ange delarna som enkla bråk.
De fyra räknesätten
 • Ma  1-3
Visar förståelse för olika räknesätt.
Visar förståelse för de olika räknesätten genom att beskriva dem med bilder, ord och symboler.
Använder huvudräkning för de fyra räknesätten inom heltalsområde 0-20.
Centrala metoder
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Visar förståelse för hur man använder addition och subtraktion.
Kan använda skriftliga räknemetoder för addition och subtraktion inom heltalsområde 0-200.
Kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Algebra

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
 • Ma  1-3
Kan fortsätta på och konstruera enkla geometriska mönster.
Ser mönster i talföljder.
Upptäcker och beskriver talföljder.
Likhetstecknet
 • Ma  1-3
Använder likhetstecknet på ett i huvudsak korrekt sätt.
Kan lösa öppna utsagor i addition och subtraktion.
Hanterar enkla matematiska likheter och använder likhetstecknet på ett fungerande sätt.

Geometri

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Geometriska objekt
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Känner igen och kan benämna geometriska former som cirkel, kvadrat, rektangel och triangel.
Kan avbilda och konstruera enkla geometriska objekt som triangel, cirkel, kvadrat, rektangel, klot, kon, cylinder, rätblock, pyramid, linje, punkt och sträcka.
Beskriver geometriska objekt utifrån likheter och skillnader. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
Symmetri
 • Ma  1-3
Kan ge något exempel på en symmetrisk bild/form.
Kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen.
Kan ge flera exempel på symmetri i bilder och i naturen samt konstruera symmetriska bilder och hur dessa kan delas symmetriskt.
Lägesord
 • Ma  1-3
Förstår lägesord som först, mitten och sist.
Förstår lägesord som t ex under, på, ovanför, bredvid, höger, vänster, bakom och framför.
Använder vanliga lägesord för att beskriva föremåls läge i rummet.
Tid
 • Ma  1-3
Kan avläsa klockans hel- och halvtimme analogt.
Kan avläsa hela klockan; analog tid.
Kan analog och ditital tid samt utföra enkla tidsberäkningar.
Matematiska storheter
 • Ma  1-3
Kan göra enkla jämförelser av längder, massor och volymer.
Kan göra enkla uppskattningar av längder, massor, volymer och tider.
Kan göra enkla mätningar av längder, massor, volymer och tider och änvänder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.

Sannolikhet och statistik

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Tabeller och diagram
 • Ma  1-3
Kan avläsa tabeller och diagram.
Kan skapa enkla tabeller och diagram utifrån givna data.
Avläser och skapar tabeller och diagram i samband med egen undersökning.
Slumpmässiga händelser
 • Ma  1-3
Känner till slumpens inverkan i spel.
Kan föra och följa matematiska resonemang om slumpmässiga händelser genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.

Problemlösning

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Strategier
 • Ma  1-3
 • Ma  1-3
Använder skriftliga metoder vid problemlösning.
Kan vid problemlösning pröva olika lösningsstrategier och välja en fungerande strategi.
Beskriver sitt sätt att lösa problemet och ger enkla omdömen om resultatens rimlighet.

Samband och förändrinar

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Proportionella samband
 • Ma  1-3
Kan dubbelt och hälften.
Kan ge fler exempel på proportionella samband.
Kan visa på olika proportionella samband med matematiskt resonemang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: