Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi år 4-6

Skapad 2017-09-05 12:33 i Skegrie skola F-6 Trelleborg
Bedömningsmatris i biologi år 4-6
Grundskola 4 – 6 Biologi

Serresjöskolans bedömningsmatris i biologi år 4-6

Fömågan att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Samtala och ta ställning
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som till viss del för samtalen framåt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra så att diskussionerna går framåt på ett ganska bra sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen diskussioner och framåt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt.
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som för samtalen diskussioner och framåt och breddar dem. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på andra så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt.
Söka, granska och använda information
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett ganska bra sätt till situationen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativ god anpassning till sammanhanget. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett bra sätt till situationen.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om källornas användbarhet. Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget. Du kan söka naturvetenskaplig information från olika källor. Du diskuterar på ett väl utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas. Du kan använda naturvetenskaplig information i diskussioner, i egna texter och i andra sätt att redovisa. Du anpassar den på ett mycket bra sätt till situationen.

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Planera och genomföra
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra med till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Du kan göra enkla fältstudier och undersökningarmed hjälp av paneringar. Du hjälper till att komma på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar ganska bra i undersökningar.
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan göra enkla fältstudier och undersökningarmed hjälp av paneringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som efter någon förbättring fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar bra i undersökningar
Eleven kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som går att arbeta systematiskt utifrån. I arbetet använder eleven utrustningen på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Du kan göra enkla fältstudier och undersökningarmed hjälp av paneringar. Du kommer på enkla frågor och planeringar som fungerar. Du kan använda utrustning på ett säkert sätt som fungerar mycket bra i undersökningar
Jämföra
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar.Du diskuterar på ett enkelt sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du hjälper till att ge förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett enkelt sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar.Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som efter någon förbättring kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett utvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.
Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild. Du kan jämföra vad du och andra kommit fram till i undersökningar.Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad likheter och skillnader kan bero på. Du ger förslag som kan göra undersökningen bättre. Du kan visa på ett välutvecklat sätt hur du har gjort och vad du kommit fram till i dina undersökningar med hjälp av text och bild.

Förmågan att använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Begrepp
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Du har baskunskaper i biologi. Du ger exempel och beskriver hur saker hänger ihop i biologin. Du använder biologins begrepp på ett ganska bra sätt.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Du har goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett utvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett bra sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Du har mycket goda kunskaper i biologi. Du ger exempel och förklarar hur saker hänger ihop i biologin på ett välutvecklat sätt. Du använder biologins begrepp på ett mycket bra sätt.
Samband i människokroppen
Når ännu inte kunskapskraven
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du kan diskutera på ett enkelt sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
I utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du kan diskutera på ett utvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen. Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt om hälsa, sjukdom och pubertet. Du jämför hur det hänger ihop med hur kroppen fungerar.
Ekologiska samband
Når ännu inte kunskapskraven
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar i olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Du kan ge exempel på och beskriva hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du beskriver hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar. Du kan berätta om livetsutveckling. Du ger exempel på hur organisnmer anpassar sig till de miljöer de lever i. Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar i olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Du kan ge exempel på och förklara på ett utvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du förklarar på ett utvecklat sätt hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar. Du kan berätta om livetsutveckling.Du förklarar på ett utvecklat sätt hur organisnmer anpassar sig till de miljöer de lever i. Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar i olika livsmiljöer. Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor. Du kan ge exempel på och förklara på ett välutvecklat sätt hur människor behöver naturen och hur människor påverkar naturen. Du förklara på ett välutvecklat sätt hur det hänger ihop med organismers liv och med hur ekologin fungerar. Du kan berätta om livetsutveckling.Du förklarar på ett välutvecklat sätt hur organismer anpassar sig till de miljöer de lever i. Du kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och på vilka sätt de är viktiga för människan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: