Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Läsa

Skapad 2017-09-05 14:30 i Öjersjö Brunn Partille
Grundsärskola 1 – 6

TM = textanvändning eller meningsskapande SH = symbolhantering

Läsa

TM
SH
1
Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder
2
Eleven deltar i läsande av elevnära bilder och bildtexter samt känner igen några elevnära ordbilder
3
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, deltar i samtal om innehållet och handlingen samt känner igen några elevnära ordbilder i texter
4
Eleven deltar i läsande av elevnära bilderböcker, medverkar i samtal om innehållet och handlingen samt läser några ord och använder då logografisk avkodning
5
Eleven medverkar i samtal om innehåll och handling i lästa texter och deltar i samtal om budskap i berättade texter samt läser elevnära ordbilder och känner igen bokstäver i dessa

Avstämning 1

Eleven medverkar i läsandet av bilderböcker och samtalet om handlingen och tydliga budskap, samt läser ord eller fraser på egen hand och använder då logografisk avkodning eller enkel ljudning
TM
SH
6
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla berättande texter, deltar i enkla resonemang om textens budskap och textens uppbyggnad samt förstår koppling ljud–bokstav
7
Eleven medverkar i läsande av och samtal om enkla faktatexter, deltar i samtal om textens organisation och informationens användbarhet samt använder både logografisk avkodning och ljudning
8
Eleven medverkar i läsande av och samtal om berättande texter och i samtal om berättade texter från andra kulturer och tider samt känner igen alla bokstäver
9
Eleven medverkar i läsande av och samtal om faktatexter, medverkar i samtal om textens organisation, centrala innehåll och informationens användbarhet, samt använder framför allt ortografisk avkodning
10
Eleven medverkar i att hämta information från givna källor och att jämföra berättande texter och faktatexter samt använder sig av både ortografisk avkodning och ljudning

Avstämning 2

Eleven medverkar i läsandet av berättande texter och faktatexter och samtalet om innehållet i olika typer av texter, samt läser på egen hand och använder då ortografisk avkodning och, när så behövs, ljudning
TM
SH
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: