Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Längdmätning Gruvrisskolan

Skapad 2017-09-05 19:47 i Gruvrisskolan Falun
Längdmätning och det som hör till: enheter, prefix, uppskattning, decimaltal, *10, *100 & *1000
Grundskola 3 – 5 Matematik

Enheter

Vilka enheter vi använder och hur de förhåller sig till varandra
Träningsnivå
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Längdenheter namn
Tränar på att nämna mm, cm, dm, m som förkortningar och i sin helhet.
Kan nämna mm, cm, dm, m både som förkortningar och i sin helhet.
Kan nämna ytterliggare längdenheter som förkortningar och i sin helhelt (ex: mikrometer, km, mil, ljusår.)
Längdenheternas förhållande
Tränar på att berätta hur mm, cm och m förhåller sig till varandra
Kan berätta hur mm, cm och m förhåller sig till varandra
Kan berätta hur ytterliggare 2 enheter förhåller sig till de andra. (Ex: mikrometer, mm, cm, dm, m, km, mil, ljusår)
Uppskatta längd
Tränar på att välja en lämplig enhet vid uppskattning av en längd. (Ex: penna - cm, rum - m, detaljer - mm osv.)
Kan välja en lämplig enhet vid uppskattning av en längder i cm, dm, m. (Ex: penna - cm, rum - m, osv.)
Kan välja en lämplig enhet vid uppskattning av en längder i mm, 100-tal m, km eller mil (Ex: inom området - 100tal m, inom stan - km, mellan städer - mil)

Matematiska prefix

De små värdeorden som kan förändra värdet eller mening i det vi uttrycker. Ex: n, m, c, d, k, M, G, T m.fl. (nano-, milli-, centi-, deci-, kilo-, mega-, giga-, tera-.
Träningsnivå
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Prefixens funktion
Tränar på att ge något exempel på hur ett prefix kan ändra storleken på något.
Kan ge något exempel på hur ett prefix kan ändra storleken på något.
Kan ge något exempel på hur ett prefix kan ändra storleken på något och hur de kan användas till olika enheter (Ex: km-kg eller dl-dm))
Prefixen betyder
Tränar på att nämna minst två prefix som förkortning och hur man säger det
Kan nämna minst två prefix som förkortning och hur man säger det
Kan även berätta vilket värde minst tre prefix står för har.

Decimaltal

4,3 = 4 hela och 3 tiondelar 3,24 = 3 hela 2 tiondelar och 4 hundradelar.
Träningsnivå
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Känna igen ett decimaltal
Tränar på att skilja decimaltal från andra tal.
Kan skilja decimaltal från andra tal.
Kan även förklara hur de kan skilja decimaltal från andra tal.
Förstå decimaltal
Talområde 0-10
Tränar på att pricka in vilket heltal ett decimaltal ligger närmast (med ord eller på en tallinje, ex: 3,7 ligger närmare 4 än 3)
Kan pricka in vilket heltal ett decimaltal ligger närmast (med ord eller på en tallinje, ex: 3,7 ligger närmare 4 än 3)
Kan förklara hur ett decimaltal fungerar och vilka värden decimalerna har även på decimal tal med 2 decimaler (Ex: 4,68)

Multiplicera med 10, 100 och 1000

Detta kan kräva en taluppfattning 0-100000 när vi multiplicerar med bl.a 1000.
Träningsnivå
Godtagbar kunskap
Mer än godtagbar kunskap
Multiplicera med 10
Tränar på¨att multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 10, genom att lägga till en nolla efter talet.
Kan utan att räkna multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 10, genom att lägga till en nolla efter talet.
Multiplicera med 100
Tränar på¨att multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 100, genom att lägga till två nollor efter talet.
Kan utan att räkna multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 100, genom att lägga till två nollor efter talet.
Multiplicera med 1000
Tränar på¨att multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 1000, genom att lägga till tre nollor efter talet.
Kan utan att räkna multiplicera ett- och tvåsiffriga tal med 1000, genom att lägga till tre nollor efter talet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: