Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Friidrott åk 6 vt-2018

Skapad 2017-09-06 09:55 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Friidrott åk 6 vt-2018
Grundskola 6

Idrott och hälsa åk 6 – Friidrott Centralt innehåll, enligt Lgr 11 Inom Idrott och hälsa (Friidrott) kommer följande innehåll behandlas:
Under detta arbetsområde kommer vi att arbeta med de tre friidrottsdisciplinerna kulstötning, längdhopp samt höjdhopp. Vi kommer utföra detta i både inne och utemiljö

-Rörelse Olika lekar, spel och idrotter inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
-Hälsa och livsstil Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
-Friluftsliv och utevistelse Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Förmågor:
-Använda kroppen för rörelse. Använda kroppen för sammansatta och komplexa rörelsemönster.
-Reflektera och värdera vad gäller orsaker och konsekvenser i friidrottsutförandet. Värdera fysiska aktiviteters betydelse för livsstil och hälsa utifrån både ett individ och samhällsperspektiv. Jämför skillnader och förändring i resultaten och kommunicera med läraren.
-Samtala, diskutera och motivera, uttryck egna ståndpunkter och åsikter om resultaten i kommunikationen med läraren och få feedback.
-Begreppsförmågan, förstå innebörden av de olika begreppen inom friidrottsområdet. Tex avstamp, rivning, övertramp, stöt, landning mm.

Hur?
Du visar kunskaperna…

…genom din arbetsinsats och förmåga att planera träning/utförande.
…genom anpassning av rörelserna vad gäller balans, kroppskontroll, koordination, kraftinsats och teknik.

E
C
A
Höjdhopp
Du utför momenten med delvis bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med mycket bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Kulstötning
Du utför momenten med delvis bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med mycket bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Längdhopp
Du utför momenten med delvis bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Du utför momenten med mycket bra balans, koordination, kroppskontroll, kraftinsats och teknik.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: