Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 9 Crime and Punishment

Skapad 2017-09-06 13:03 i Norrtullskolan Söderhamn
Grundskola 9
F
E
C
A
Bedömningsområde
Lyssna (hörförståelse)
Du förstår det mesta av innehållet i enklare talad engelska som talas lagom fort. Du förstår och följer talade instruktioner ganska bra.
Du förstår det mesta av innehållet i vardaglig engelska som talas i normalt tempo. Du förstår och följer talade instruktioner bra.
Du förstår det mesta av innehållet i mer avancerad engelska även om sammanhanget är obekant. Du förstår och följer talade instruktioner.
Läsa (läsförståelse)
Du kan förstå det mesta av innehållet i korta och enkla texter. Du kan hitta viss information, tydliga detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner ganska bra.
Du kan förstå det mesta av innehållet i avancerade texter. Du kan hitta viss information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner bra.
Du kan förstå innehållet i mer avancerade texter. Du kan hitta och förstå information, detaljer, som du behöver för att svara på specifika frågor. Du förstår och följer skrivna instruktioner.
Skriva
Du kan uttrycka dig på ett enkelt sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett enkelt sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett enkelt sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett sammanhängande sätt när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett bra sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Du kan uttrycka dig på ett mer avancerat och sammanhängande sätt med detaljer när du skriver olika typer av texter. Du kan på ett avancerat sätt anpassa det du skriver enligt uppgiften. Du kan på ett mer avancerat sätt anpassa ordförråd och grammatik enligt uppgift.
Tala (muntlig interaktion)
Du kan prata med någon annan genom till exempel enklare frågor och svar. Du pratar i ett långsamt tempo och är inte den som driver samtalet.
Du talar engelska tillräckligt flytande så att en engelsktalande kan förstå dig. Du pratar aktivt och är en del av samtalet. Du använder ett mer avancerat uttryckssätt.
Du talar engelska där du uttrycker dig flytande och spontant och behöver inte lång tid för att hitta rätt ord. Du pratar aktivt och är en del av samtalet samt driver diskussioner framåt. Du använder dig av ett avancerat ordförråd och uttryckssätt.
Tala (muntlig presentation)
Du kan använda enklare ord och fraser när du presenterar ett ämne. Du använder dig av enklare information (fakta) i dina presentationer.
Du använder ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du använder dig av mer än bara fakta i dina presentationer.
Du använder avancerade ord och fraser anpassat efter syfte och mottagare. Du uttrycker åsikter, beskriver och diskuterar i dina presentationer. Du använder dig av ett väl anpassat ordförråd och uttryckssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: