Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris So åk 6

Skapad 2017-09-06 20:49 i Västerskolan 6-7 Uddevalla
Generell so-matris utifrån förmågor.
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap SO (år 1-3) Samhällskunskap Geografi Historia

Förmågor i So-ämnena

Kunskapskrav åk 6 E-nivå
C
A
Fakta
Du har vissa fakta -kunskaper.
Du har grundläggande fakta -kunskaper.
Du har goda fakta -kunskaper.
Du har mycket goda fakta -kunskaper.
Begreppslig fömåga
Du förstår till viss del ord och begrepp.
Du använder ord och begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder ord och begrepp på ett väl fungerande sätt.
Analytisk förmåga 1
Du för mycket enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för enkla resonemang om likheter och skillnader.
Du för utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Du för väl utvecklade resonemang om likheter och skillnader.
Analytisk förmåga 2
Du för mycket enkla resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Du för enkla resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Du för utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Du för väl utvecklade resonemang kring orsaker till och konsekvenser av.
Hantera information 1
Du kan med hjälp använda olika källor.
Du använder källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder källor på ett relativt ändamåls -riktigt sätt.
Du använder källor på ett ändamåls -riktigt och effektivt sätt.
Hantera information 2
Du för mycket enkla resonemang om källors användbarhet.
Du för enkla resonemang om källors användbarhet.
Du för utvecklade resonemang om källors användbarhet.
Du för väl utvecklade resonemang om källors användbarhet.
Kommunikativ förmåga
Du resonerar med enkla argument.
Du resonerar med till viss del underbyggda argument.
Du resonerar med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Du resonerar med välutvecklade, nyanserade och väl underbyggda argument.
Metakognitiv förmåga
Du reflekterar på ett mycket enkelt sätt kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Du tolkar och reflekterar kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Du tolkar och reflekterar på ett utvecklat sätt kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Du tolkar och reflekterar på ett välutvecklat sätt kring information och frågeställningar som rör ämnet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: