👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild årskurs 2

Skapad 2017-09-06 21:13 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 2 Bild

Bild årskurs 2

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Framställa bilder
Du skapar med hjälp av en given idé. Du behöver inspiration och stöd för att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning, men behöver visst stöd att genomföra arbetet.
Du har egna idéer om utformning och genomför arbetet på egen hand och ger ett personligt uttryck. Du kommer med egna förslag på hur uppgiften kan lösas.
Metod, teknik och material
Du kan med stöd hantera några få material och tekniker.
Du kan hantera flera material och tekniker på egen hand.
Du kan hantera flera material och tekniker på ett säkert sätt.
Kommunicera med bilder
Dina bilders budskap behöver förklaring så att mottagaren förstår. Du kan på ett enkelt sätt illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde. Du kan berätta vad dina bilder föreställer.
Dina bilder har ett tydligt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett tydligt sätt. Du kan berätta om dina bilder och delge dina tankar.
Dina bilder har ett tydligt och genomtänkt budskap. Du kan illustrera en vardaglig händelse, en berättelse eller ett arbetsområde på ett sätt som förstärker texten och tillför ny information. Du kan berätta om och reflektera kring dina egna och andras bilder och delge dina tankar, tolkningar och idéer.
Bildanalys
Du kan på ett enkelt sätt berätta om vad du ser i en bild/ett konstverk.
Du kan berätta vad en bild/ett konstverk förmedlar t ex känslor den väcker.
Du kan berätta om vad en bild/ett konstverk förmedlar och göra kopplingar till andra bilder/konstverk. Du kan hitta likheter och skillnader hos olika bilder/konstverk.