👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris för uppgiften "Att flytta hemifrån"

Skapad 2017-09-07 08:37 i Torpskolan Lerum
Grundskola 9

Boende

  • Hkk  E 9   Eleven gör jämförelser mellan olika konsumtionsalternativ och för då enkla resonemang med viss koppling till konsekvenser för privatekonomi.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Plats (1)
Jag har en beskrivning av bostadens område och en motivering av mitt val av område.
Hyresrätt/ Bostadsrätt (2)
Jag har en beskrivning av skillnaden mellan hyresrätt och bostadsrätt. Jag har en motivering om valet av bostadsform.
Jag har en utvecklad motivering om hur valet av bostadsform kan påverka min privatekonomi.
Jag har en utvecklad motivering om valet, utifrån min privatekonomi idag och på längre sikt.
Ta bolån (3)
Jag beskriver vad banken kräver för att bevilja ett bostadslån. Jag nämner de kostander som är kopplade till ett bostadslån.
Jag beskriver de kostnaderna som är kopplade till ett bostadslån och dess betydelse.
Jag beskriver olika faktorer som kan förändra de kostader som är kopplade till bostadslånet.

Budget

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Budget (1)
Jag utformar en budget med Inkomster, fasta och rörliga utgifter.
I min budget är viktiga poster med och är rimliga.
Inkomster, fasta och rörliga utgifter (2)
Jag förklarar skillnaden mellan inkomster, fasta och rörliga utgifter.
Jag för ett resonemang om hur man kan påverka/förändra respektive kategori.
Poster i budget (3)
För ett resonemang om en post.
För ett utvecklat resonemang om en post.
För ett välutvecklat resonemang om en post.
Sparande (4)
Jag förklarar skillnaden mellan buffert och målsparande.
Jag för ett resonemang om hur du kan spara ihop ett buffert och målsparande.
Jag resonerar om målsparandets konsekvenser idag och på längre sikt.
Betala räkningar (5)
Jag visar vilka kostnader som tillkommer.
Jag beskriver vad en betalningsanmärkning innebär och dess konsekvenser.

Inköp till lägenheten

  • Hkk  E 9   Eleven kan beskriva och föra enkla resonemang om grundläggande rättigheter och skyldigheter för konsumenter och ge exempel på hur de används i olika konsumtionssituationer.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Öppet köp och bytesrätt (1)
Förklarar innebörden av öppet köp och bytesrätt.
Jag beskriver skillnaden mellan öppet köp och bytes rätt.
Reklamera (2)
Förklarar vad en reklamation innebär
Förklarar vilken hjälp man kan få.
Förklarar varför dem kan neka en reklamation trots att det inte gått så lång tid.
Extra försäkring (3)
Beskriver när det kan behövas en extra försäkring.
Teckna ett abonnemang (4)
Beskriver vad ett abonnemang är samt ger ett förslag på ett abonnemang.
Resonerar om riskerna med att teckna ett abonnemang.
Avtal (5)
Jag beskriver ett avtals betydelse samt ålderskrav.
För ett resonemang om skillnaden mellan ett muntligt och skriftligt avtal.
Näthandel (6)
Beskriver en rättighet resp skyldighet. Beskriver eventuella risker med näthandel.
Resonerar kring eventuella risker med näthandel samt ger exempel på hur du kan kontrollera att butiken är seriös.
Resonemanget är bredare med flera synvinklar samt fördjupat.
Hantverkare (7)
Beskriver lagen.
Förklarar om ett kostnadsförslag får förändras och i så fall hur.
Begagnat (8)
Beskriver vilken lag som gäller och köparens skylldighter.
För ett resonemang om när det kan vara intressant att gå vidare till tingsrätten.
Häleri (9)
Beskriver vad häleri innebär.
Beskriver eventuella konsekvenser av att köpa stulna varor.
Försäkring (10)
Jag beskriver försäkringens funktion.
Jag ger exempel där en hemförsäkring kan komma till användning.
Jag beskriver hur jag kan kontrollera vad en försäkring täcker samt för ett resonemang om varför det är viktigt i ett längre perspektiv.