Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik år 4 Ht 2017

Skapad 2017-09-07 13:37 i Andersbergsskolan Halmstad
Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under höstterminen i år 4. Matrisen är baserad på Matteborgen 4A.
Grundskola 4 Matematik

Matrisen innehåller de områden vi arbetar med under höstterminen i år 4.

  • Ma   formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  • Ma   välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  • Ma   föra och följa matematiska resonemang, och
  • Ma  1-3   Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  • Ma  1-3   Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  • Ma  1-3  
  • Ma  4-6   Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  • Ma  4-6   Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  • Ma  4-6   Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målet och visat att du kan mer
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 10 000
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du behöver med hjälp av konkret material bli säker på positionssystemet.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till flera tusen
Du har en god uppfattning av talens värde.
Du ska kunna läsa av och sätta ut tal på en tallinje
Du kan läsa av en tallinje, du blir osäker när du ska placera ut tal på rätt ställe
Du behöver hjälp att visualisera tallinjen med hjälp av långa måttband
Du kan placera heltal på en tänkt tallinje
Du kan konstruera egna tallinjer med rätt proportioner och värden
Du ska kunna se om ett tal är jämt eller udda
Du är osäker på begreppen jämnt och udda
Du behöver få förståelse för att det är entalet som visar om ett tal är jämnt eller udda
Du kan avgöra om ett tal är jämnt eller udda
De fyra räknesätten
Du ska kunna addera och subtrahera inom talområdet 0-1000
Du är osäker på hur de skriftliga räknemetoderna för addition och subtraktion fungerar
Du behöver träna mer för att bli säker på att räkna
Du kan addera och subtrahera större tal och känner dig relativt säker då du räknar
Du har inga som helst svårigheter med att addera och subtrahera stora tal, du kan även räkna med ännu större tal
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i addition och subtraktion
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal med text
Du behöver hjälp att hitta "räkneord" i textuppgifter så du förstår hur du ska räkna Du behöver bli tydligare på att visa hur du räknar
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt
Du ska kunna se sambandet mellan addition och subtraktion
Du har svårt att se sambanden mellan addition och subtraktion
Du behöver se fler exempel på hur addition och subtraktion hör ihop. Du ska räkna fler tal av typen 7+_=10
Du ser sambandet mellan addition och subtraktion
Du har god förståelse kring sambandet mellan addition och subtraktion
Du ska kunna förstå hur multiplikation och division hör ihop
Du har svårt att se hur multiplikation och division hör ihop
Du behöver se fler exempel på hur multiplikation och division hör ihop. Du ska räkna fler tal av typen 7x_=21/3
Du har förståelse över hur multiplikation och division hör ihop
Du har god förståelse kring hur multiplikation och division hör ihop
Geometri
Du ska kunna uppskatta och mäta längder i meter, decimeter, centimeter och millimeter
Du är osäker då du ska uppskatta och/eller mäta längder
Du behöver träna aktivt på att jämföra längder Du behöver öva på att mäta med olika hjälpmedel
Du kan uppskatta och mäta längder
Du är säker både på att uppskatta och mäta längder
Du ska kunna växla mellan olika längdenheter
Du har svårt att växla mellan olika längdenheter
Träna på att växla mellan olika längdenheter
Du kan växla mellan olika längdenheter
Du är säker när du ska växla mellan olika längdenheter
Du ska känna igen, namnge och rita enkla tvådimensionella figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och cirkel, med givna mått
Du kan namnen på några geometriska figurer samt rita dem
Du behöver lära dig namnen på fler geometriska figurer Var mer noggrann när du ritar geometriska figurer
Du kan namnge och rita de vanligaste tvådimensionella geometriska figurerna och du är noggrann då du ritar figurer
Du kan namnen på många geometriska figurer och använder dina kunskaper
Du ska känna till begreppen sida, hörn, längd och bredd så du kan använda dem för att räkna ut omkrets på geometriska figurer, ex. rektangel, kvadrat, triangel och månghörningar
Du är osäker på en eller flera av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd Du har svårt att räkna ut omkrets
Du behöver lära dig de geometriska begreppen samt befästa hur man räknar ut omkrets
Du förstår de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd samt kan räkna ut omkretsen
Du använder dig av de geometriska begreppen sida, hörn, längd och bredd då du pratar om geometriska figurer
Statistik
Du ska kunna hämta fakta ur tabeller, ordna fakta i en tabell, läsa av och förstå stapeldiagram, göra en avprickningstabell och rita egna stapeldiagram
Du är osäker på skillnaden mellan tabell och diagram, läsa av stapeldiagram och göra och rita egna avprickningstabell och stapeldiagram
Du behöver träna mer på begreppen tabell och diagram och göra fler praktiska övningar där du gör egna undersökningar och använder tabell och stapeldiagram
Du kan hämta fakta ur tabeller, ordna fakta i en tabell, läsa av och förstå stapeldiagram, göra en avprickningstabell och rita egna stapeldiagram
Du är säker på att hämta fakta ur tabeller, ordna fakta i en tabell, läsa av och förstå stapeldiagram, göra en avprickningstabell och rita egna stapeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: