Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sv/SvA åk 4, 2017-2018

Skapad 2017-09-07 14:10 i Andersbergsskolan Halmstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målen
Du har nått målen med god marginal
Läsa
Du kan läsa en skönlitterär text som motsvarar din ålder, med viss inlevelse
 • Sv  E 6
 • SvA  4-6
Du kan läsa enkla texter.
Läs varje dag, både hemma och i skolan. Tänk på att träna på att läsa högt, det ska vara intressant att lyssna på dig när du läser
Du kan läsa texter med flyt som motsvarar din ålder, och vid högläsning har du börjat läsa med viss inlevelse.
Du läser lite svårare texter med flyt och vid högläsning läser du på ett sätt som gör att det är intressant att lyssna.
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
Du förstår enkla texter.
Läs varje dag, både hemma och i skolan. Fråga om ord som du inte förstår. Det är viktigt att du deltar aktivt när vi tränar på att läsa mellan raderna
Du visar en god läsförståelse och förstår det viktigaste i en text som motsvarar din ålder.
Du läser och förstår även svårare texter.
Skriva
Du ska kunna skriva olika slags texter med begripligt innehåll och struktur (inledning, handling, avslut) samt viss språklig variation
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med viss hjälp skriva en berättande text med begripligt innehåll och sammanhang.
Tänk på att planera din berättelse med t ex en tankekarta/stödord innan du börjar skriva. Tänk på inledning, händelse och avslutning.
Du kan skriva berättande texter med begripligt innehåll och en röd tråd med inledning, handling och avslut. Du har en viss språklig variation.
Du kan skriva texter med relativt tydligt innehåll och en röd tråd med inledning, handling och avslut. Du har en förhållandevis god språklig variation.
Du ska kunna skriva faktatexter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med viss hjälp skriva en faktatext med något fungerande innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Tänk på att planera din faktatext med t ex tankekarta/stödord innan du börjar skriva. Sök efter intressant och relevant information i trovärdiga källor.
Du kan skriva en faktatext med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur.
Du kan skriva en faktatext med tydligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur.
Skiljetecken, stavning och språkriktighet
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken (ex punkt, stor bokstav) samt språkriktighet.
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
Du har svårt att komma ihåg att sätta ut punkt och stor bokstav. Du följer till viss del regler för stavning.
Det är viktigt att du läser igenom vad du skrivit och sätter ut punkt och stor bokstav på rätt ställe. Fråga eller ta på annat sätt reda på stavning om du är osäker.
Du använder stor bokstav och skiljetecken på ett i huvudsak fungerande sätt. Du följer oftast regler för stavning.
Du använder skiljetecken och stor bokstav på ett väl fungerande sätt. Du är till stor del säker på regler för stavning.
Handstil
Du har en tydlig och läslig handstil
 • SvA  4-6
Du är osäker på hur vissa bokstäver formas.
Öva på att forma bokstäver och skriva ord, ha inte så bråttom när du skriver.
Du kan skriva en tydlig och läslig handstil.
Ordklasserna
Du kan använda ordklasserna substantiv, adjektiv och verb i olika sammanhang.
 • SvA
 • SvA  4-6
Du kan med visst stöd använda ordklasserna på rätt sätt.
Träna så du lär dig minnesramsorna utantill.
Du kan använda de olika ordklasserna på rätt sätt.
Du är helt säker på de olika ordklasserna.
Muntligt framförande
Du förbereder och genomför enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning och anpassa syftet till mottagaren.
 • Sv  4-6
 • Sv  E 6
Du kan med visst stöd genomföra en muntlig redogörelse.
Skriv ner stödord och träna på att redogöra genom att öva framför spegeln eller för någon du känner dig trygg med.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning.
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med inledning, innehåll och avslutning. Du anpassar syftet till mottagaren.
Tala, lyssna och samtala
Du samtalar samt för och följer ett resonemang om bekanta ämnen
 • SvA  4-6
 • SvA  4-6
 • SvA  E 6
 • SvA  E 6
Du kan med hjälp samtala samt föra och följa ett resonemang om bekanta ämnen.
Det är jätteviktigt att du verkligen lyssnar på vad andra säger så att du kan bidra till samtal.
Du kan samtala samt föra och följa ett resonemang om bekanta ämnen på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan tydligt samtala samt föra och följa ett resonemang om bekanta ämnen på ett i väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: