Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Religion Specialisering - Etik & moral: Dödsstraff

Skapad 2017-09-08 13:31 i Prins Wilhelmgymnasiet 1 Flen
Gymnasieskola 2 Religionskunskap

Centralt innehåll som testats i detta moment

*Fördjupning inom något av ämnets kunskapsområden (centrala idéer, etiska principer och texter inom världsreligioner.)

  • Begrepp, teorier och metoder som är relevanta för kunskapsområdet.

  • Analys och diskussion av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv.

  • Källkritisk metod inom kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material (film) som det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet framställs i olika medier och källor.

E
C
A
Eleven kan översiktligt redogöra för kunskapsområdet.
Eleven kan utförligt redogöra för kunskapsområdet.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för kunskapsområdet.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
I redogörelsen använder eleven med viss säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
I redogörelsen använder eleven med säkerhet begrepp, teorier och metoder som är relevanta för det eller de valda kunskapsområdena.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven översiktligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar enkla slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan göra en enkel analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven utförligt för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven kan göra en komplex analys av kunskapsområdet ur historiska och samtida perspektiv. I analysen redogör eleven utförligt och nyanserat för kännetecken, påverkansfaktorer och utvecklingstendenser samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om hur kunskapsområdet har tagit och tar sig samhälleliga uttryck.
Eleven diskuterar översiktligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, enkla argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade argument i frågorna.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat etiska frågor i relation till det valda kunskapsområdet. I diskussionen använder eleven etiska begrepp och ger, utifrån olika etiska modeller, välgrundade och nyanserade argument i frågorna.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra enkla slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Eleven kan värdera och kritiskt granska information om kunskapsområdet från olika medier och källor och dra välgrundade och nyanserade slutsatser om informationens relevans, trovärdighet och användbarhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: