👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris värdegrund

Skapad 2017-09-10 12:29 i Klostergårdskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk SO (år 1-3)
Påväg
Du kan
Barnkonventionen och mänskliga rättigheter
Diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Du har förmågan att diskutera om några mänskliga rättigheter och barns rättigheter.
Regler i vardagen, gyllene regeln
Samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Du har förmåga att samtala om regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
Klassråd och elevråd
Beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd och elevråd.
 • SO
 • SO  1-3
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Du har förmågan att beskriva hur möten brukar organiseras och genomföras, tex vid klassråd.
Muntlig förmåga
Samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
 • SO
 • SO   3
Du har förmågan att, med stöd av lärare, samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor
Du har förmågan att samtala om, framföra dina synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor om elevnära livsfrågor