👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Idrott och hälsa åk 1-3

Skapad 2017-09-11 19:50 i Tingbergsskolan A-C Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Idrott och hälsa - syfte

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
Nivå 1
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 2
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Nivå 3
Dessa nivåer är inte betyg och kan inte jämföras med betyg utan ger elever och föräldrar information om vad som är nästa utvecklingssteg.
Lekar och spel
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i lekar och spel såväl inomhus som utomhus.
Jag deltar och tar ansvar för mig själv vid lekar och spel. Jag börjar visa hänsyn till andra. Jag börjar kunna hantera med och motgångar.
Jag deltar och visar hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag hanterar med- och motgångar.
Förstå och följa regler
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag känner till några regler i enklare lekar och spel och följer dem till viss del.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem relativt väl.
Jag känner till och förstår regler i enklare lekar och spel och följer dem.
Motorik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, springa, hoppa, klättra, åla, krypa, svinga, stödja, hänga och balansera.
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i till exempel redskapsbanor och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt).
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer
Dans och rytmik
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan till viss del härma enkla rörelser till musik.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser relativt väl.
Jag visar takt och rytm i enkla danser och rörelser till musik och kan följa givna rörelser väl.
Simning (endast åk 2-3)
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i vattenvaneövningar och simundervisning
Jag känner mig trygg i vattnet och kan förflytta mig med relativt god teknik
Jag har god vattenvana och uppnår kunskaps-målen för åk 3, dvs 50 meter i magläge och 25 meter i ryggläge.
Friluftsliv och utevistelse
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i uteverksamhet i min närmiljö
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och uteverksamhet.
Jag visar hänsyn mot naturen och följer regler för säkerhet vid natur- och utevistelser.
Allemansrätten
 • Idh  1-3
Jag har viss kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om allemansrättens grunder.
Jag har kännedom om och kan tillämpa allemansrättens grunder.
Orientering
 • Idh  1-3
Jag har viss kännedom om hur en karta fungerar och känner till enklare begrepp som beskriver rumsuppfattning, ex. framför, bakom, vid sidan av…
Jag förstår hur en karta är uppbyggd och fungerar och kan till viss del orientera mig i min närmiljö, ex. klassrum och skolgård.
Jag kan orientera mig i min närmiljö, och förstår enkla kartskisser, t.ex skolgårdskartor och skattkartor.
Hälsa
 • Idh  1-3
Jag kan föra enklare samtal om hur jag upplever olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig.)
Jag kan använda ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler)
Ansvar - arbetsmiljön i samband med idrottslektion
 • Gr lgr11
Jag tar visst ansvar för mig själv under genomgångar och behöver utveckla min förmåga att lyssna och ta in instruktioner. Ex vara uppmärksam och lyssna vid samling, samt tala i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar oftast eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är oftast uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.
Jag tar eget ansvar för att lektionen och omklädningen genomförs på ett bra sätt. Ex är uppmärksam och lyssnar vid samling och talar i normal ton till skolkamrater i omklädningsrummet.