Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige, åk 4

Skapad 2017-09-12 15:06 i Nolbyskolan Alingsås
Arbetsområde Sverige, Biologi, Geografi, Svenska
Grundskola 4 Svenska Geografi Biologi

Sverige

Nivå 1
Nivå 2
.
Nivå 3
Naturresurser
Geografi Biologi
Du kan några av de naturresurser vi har i Sverige.
Du kan några av våra naturresurser och på vilket sätt de är till nytta för oss.
Du kan nämna flera av våra naturresurser och kan detaljerat beskriva olika sätt vi har nytta av dem.
Namngeografi
Geografi
Du kan placera ut ett fåtal landskap, städer, vatten i Sverige på kartan.
Du kan placera ett flertal landskap, städer och vatten på kartan.
Du har grundläggande kunskap om Sveriges namngeografi när det gäller landskap, städer och vatten på kartan.
Naturtyper
Geografi Biologi
Du kan någon av våra naturtyper i Sverige.
Du kan beskriva våra olika naturtyper.
Du kan beskriva våra olika naturtyper, samt ge exempel på landskap som tillhör dessa typer.
Karta
Geografi
Du har börjat använda kartbokens rutsystem och register med hjälp av en vuxen/kamrat. Du kan med hjälp av vuxen/kamrat berätta om väderstrecken på kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger och symboler.
Du kan på egen hand använda kartbokens rutsystem och register. Du visar att du kan kartan och dess uppbyggnad med naturtyper, färger, symboler och skala.
Du kan på egen hand använda en kartbok som underlag för att söka fakta om omvärlden.
Berätta om ett landskap
Geografi
Du kan berätta ett fåtal fakta om ett valfritt landskap. Du kan beskriva olika saker så att andra förstår vad du menar. Du kan berätta i grupp och lyssna på andra.
Du kan berätta ett flertal fakta om ett landskap. Du kan förklara så att andra förstår vad du menar. Du kan återberätta en händelse så att andra förstår vad du menar.
Du kan utifrån stödord berätta ett flertal fakta om ett landskap. Du kan tala om vad du tycker och tänker och lyssnar på andra. Du kan berätta längre berättelser så att poängen blir tydlig.
Läsa
Svenska
Du känner lätt igen hela ord och delar av ord när du läser och du märker när du läser fel. Du kan med stöd av hjälpfrågor förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel. Du använder olika sätt att läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i berättelser och faktatexter.
Du läser med flyt och rättar dig själv när du läser fel och läser för att lära. Du använder olika sätt att läsa beroende på typ av text. Du kan på egen hand förstå det viktiga i längre berättelser och faktatexter och att de har olika syften.
Skriva
Svenska
Du kan med stöd av vuxen eller tillsammans med en annan elev skriva en kortare faktatext. Du kan med stöd använda en tankekarta för att samla fakta.
Du kan själv skriva en kortare faktatext. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Du kan självständigt skriva en längre faktatext och hämtar fakta från flera olika källor. Du kan på egen hand använda en tankekarta för att samla fakta.
Sveriges djur och växters liv
Biologi
Känner igen några svenska djur och växter.
Kan beskriva några svenska djur och växter.
Kan beskriva några svenska djur och växter, hur de lever och samverkar.
Ekosystem och Näringskedja
Biologi
Känner till vad ett ekosystem och en näringskedja är.
Kan beskriva ett ekosystem och en näringskedja.
Kan beskriva ett ekosystem och en näringskedja och se samband i naturen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: