Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skrivprojektet Ön

Skapad 2017-09-21 15:14 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 4 – 6 Svenska
Innehåll/handling
Din text är i till viss del skriven enligt "Ö-receptet"och saknar röd tråd. Handlingen är mycket enkel.
Din text är i huvudsak skriven utifrån "Ö-receptet"och har en röd tråd som är relativt lätt att följa. Handlingen är enkel.
Din text är väl anpassad till "Ö-receptet" och har en tydlig röd tråd som är lätt att följa. Handlingen är utvecklad.
Din text är mycket väl anpassad till "Ö-receptet" och har en tydlig röd tråd som är mycket lätt att följa. Handlingen är välutvecklad.
Språk
Din text saknar språklig variation och är till liten del anpassad till språkliga normer. Du är till liten del säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med viss språklig variation och är i huvudsak anpassad till språkliga normer. Du är till viss del säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med relativt god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är till största del säker på skrivreglerna.
Din text är skriven med god språklig variation och är väl anpassad till språkliga normer. Du är säker på skrivreglerna.
Kamratrespons
Du försöker att ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge relativt väl utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Du kan ge mycket väl utvecklade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad.
Bearbetning
Du försöker att med hjälp av kamratens och lärarens respons till viss del bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du kan med hjälp av kamratens och lärarens respons till viss del bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du kan med hjälp av kamratens och lärarens respons till stor del bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Du kan med hjälp av kamratens och lärarens respons till mycket stor del bearbeta din text mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: