Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris Svenska

Skapad 2017-09-24 14:23 i Västerholm Grundskolor
Vi har utgått från materialet HEJA, Skolverkets kursplaner på enklare svenska.
Grundskola 4 – 6 Svenska Svenska som andraspråk

I denna matris kan du se var du befinner dig kunskapsmässigt i förhållande till förväntade kunskaper i år 5. Här kan du också se vad du behöver utveckla.

På väg
Grundläggande
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Läsa
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar bra.
Du kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Du använder metoder som fungerar ganska bra.
Du kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter för barn och ungdomar. Du använder metoder som fungerar mycket bra.
Läsförståelse
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du har bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör enkla sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett bra sätt.
Du har ganska bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör utvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett ganska bra sätt.
Du har mycket bra läsförståelse när du läser olika texter. Du gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet i tidsordning. Du kommenterar innehållet på ett mycket bra sätt.
Skriva olika sorters texter
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett bra sätt och ditt språk är varierat.
Du kan skriva olika slags texter med ganska tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett ganska bra sätt och ditt språk är ganska varierat.
Du kan skriva olika slags texter med mycket tydligt innehåll. Dina texter är uppbyggda på ett mycket bra sätt och ditt språk är mycket varierat.
Regler för skrivandet
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan på ett bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett ganska bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Du kan på ett mycket bra sätt använda viktiga regler för hur man skriver, stavar och använder skiljetecken.
Berättande texter
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och enkel handling.
Du kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och utvecklad handling.
Du kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och välutvecklad handling.
Informationssökning
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och egna ord.
Du kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och egna ord.
Bild och text samspelar
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Du kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck tillsammans med dina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Respons
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan ge enkla omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett bra sätt.
Du kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett ganska bra sätt.
Du kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter. Du förbättrar dina texter med hjälp av omdömen på ett mycket bra sätt.
Muntlig presentation
På väg innebär att kunskapskravet för grundläggande kunskaper är ännu inte uppfyllt
Du kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet på ett bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett ganska bra sätt.
Du kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Du anpassar din redovisning till de som lyssnar och till budskapet på ett mycket bra sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: