Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lärandematris Spanska: SKRIVA

Skapad 2017-09-28 11:08 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval

SKRIVA

Se kommentar nedan
----->
----->
----->
Innehåll
Hur väl jag kopplar texten till uppgiften
Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften.
Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och fyller ut med lite övriga fakta.
Jag berättar om det som efterfrågas i uppgiften och fyller ut med många övriga fakta.
Ord, fraser, formuleringar
Vilka ord och fraser jag använder.
Jag använder ett övervägande enkelt språk, d.v.s. ord och uttryck som vi använder ofta i undervisningen. Jag använder mest färdiga formuleringar från undervisningen.
Jag använder ett övervägande medelsvårt språk, d.v.s. nya ord och uttryck, som vi nyss lärt oss och gamla ord och uttryck, som vi använder ofta i undervisningen. Jag använder även ett par färdiga formuleringar från undervisning,
Jag använder ett övervägande något svårare språk, d.v.s. nya ord och uttryck, som vi nyss lärt oss och gamla ord uttryck, som vi lärt oss för länge sedan men inte använt så ofta. Jag tar reda på och använder ord och uttryck som vi inte tagit upp i undervisningen.
Meningsbyggnad
Hur väl jag formulerar mig och hur jag binder ihop min text.
Min meningsbyggnad är för det mesta enkel. Jag använder mig av enstaka, enkla bindeord.
Min meningsbyggnad är ganska utvecklad med lite längre meningar. Jag använder mig av bindeord vid något fler tillfällen.
Min meningsbyggnad är varierad med både kortare och längre meningar. Jag använder ofta olika bindeord. Jag formulerar mig huvudsak med egna ord men kan samtidigt använda mig av fasta uttryck och färdiga formuleringar på ett medvetet sätt.
Grammatik och stavning
Hur väl jag når fram med det jag ska berätta om trots vissa brister.
Jag har en del störande och förstörande fel. Jag når till största del fram med det jag ska förmedla
Jag har något färre störande och ett fåtal förstörande fel. Jag når till stor del fram med det jag ska förmedla.
Jag har ett fåtal störande fel och i princip inga förstörande fel. Jag når fram med det jag ska förmedla. De språkliga fel jag gör hittar man till övervägande del i formuleringar som jag ännu inte förväntas kunna.
Grammatik och stavning
Hur pass konsekvent jag är genom hela texten även om jag är osäker på form.
Jag är inte konsekvent när jag skriver och är osäker på flera regler.
Jag är till största delen konsekvent när jag skriver även om jag är osäker på vissa regler
Jag är konsekvent när jag skriver även om jag är osäker på vissa regler.
Grammatik och stavning
Hur väl jag känner till mina förmågor och min språkliga nivå.
Jag anpassar till viss del mitt sätt att skriva till min språkliga nivå
Jag anpassar till stor del mitt sätt att skriva till min språkliga nivå.
Jag anpassar mitt sätt att skriva till min språkliga förmåga på bra sätt. De språkliga fel jag gör hittar man till övervägande del i formuleringar som jag ännu inte förväntas kunna.
Språkliga strategier
På vilket sätt jag använder mig av olika slags hjälpmedel som språkliga strategier.
Jag använder mig sällan av hjälpmedel och då oftast av en sorts hjälpmedel för att komma vidare i mitt skrivande. Detta leder till ett enklare innehåll med enklare eller mindre korrekt språk.
Jag använder mig ofta och även av flera sorters hjälpmedel för att komma vidare i mitt skrivande. Detta leder till ett fylligare innehåll med ett mer korrekt språk.
Jag använder och varierar min användning av hjälpmedel i stor utsträckning för att komma vidare. Detta leder till ett ännu fylligare innehåll med ett ännu mer korrekt och utvecklat språk.
Språkliga strategier
Hur väl jag tar mig vidare i mitt skrivande även utan hjälpmedel.
Jag kommer ibland inte vidare med min text om jag stöter på problem och stannar då upp i mitt skrivande. Jag väljer ibland svenska eller engelska ord istället för målspråket. Alternativt försöker jag skriva svårare tyska än jag behärskar.
Jag tar mig oftast förbi problem som uppstår genom att använda olika strategier. Jag väljer mycket sällan att skriva svenska eller engelska ord istället för målspråket. Jag undviker att skriva på en högre nivå än jag behärskar.
När problem uppstår löser jag det genom att använda mig av strategier. t.ex. formulera mig på ett annat sätt. Jag har ett stort ordförråd vilket ger mig möjligheter att uttrycka mig friare. Jag undviker att skriva på en högre nivå än jag behärskar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: