👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - MA (muntlig del) HT åk 1

Skapad 2017-09-29 11:29 i Hågadalsskolan Uppsala
Matris utifrån Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd i matematik för höstterminen i åk 1. Matrisen innehåller alla nivåer; låg, mellan och hög. Den innehåller också vad man ska kunna för att uppfylla respektive nivå.
Grundskola 1 Matematik

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Lägre nivå
Mellannivå
Godtagbara kunskaper
Högre nivå
Talraden: Ramsräkna
Alla nivåer
Du kan ramsräkna upp till 25.
Du kan ramsräkna upp till 50.
Du kan ramsräkna upp till 115 eller högre.
Talraden: Räkna uppåt
Alla nivåer
Du kan räkna uppåt från talet 3.
Du kan räkna uppåt från talet 9.
Du kan räkna uppåt från talet 26.
Talraden: Räkna nedåt
Alla nivåer
Du kan räkna neråt från talet 5.
Du kan räkna neråt från talet 10.
Du kan räkna neråt från talet 20.
Talraden: Efter
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-5.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer efter i talområdet 0-100.
Talraden: Före
Alla nivåer
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-5.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-10.
Du kan tala om vilket tal som kommer före i talområdet 0-100.
Antalskonstans
Lägre nivå, mellannivå
Du visar förståelse för att storleken inte har någon betydelse när vi räknar antal. (T.ex. att 2 stora knappar plus 4 mindre är lika med 6 knappar tillsammans.)
Du visar förståelse för att antalet inte förändras oavsett om föremålen ligger samlat eller sprids ut. Du använder strategier för att inte räkna samma föremål flera gånger.
-----
Subitisera/uppskatta
Alla nivåer
Du kan se ett mindre antal utan att behöva pekräkna. T.ex. 3 prickar på en tärning.
Du kan se ett antal utan att behöva pekräkna. T.ex 6 prickar på en tärning.
Du kan uppskatta antal föremål (ca 11 föremål) som du inte hinner räkna.
Namnge tal
Alla nivåer
Du kan para ihop rätt antal med rätt siffra. T.ex. en tärning som visar tre prickar med siffran 3.
Du kan namnen på alla siffror från 0-9.
Du kan namnge talen i talområdet 11-20. Du kan även namnge tiotalen mellan 10-100.
Fler
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 2 fler än 3 är.
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 2 fler än 6 är.
Du kan visa att du förstår begreppet fler genom att: t.ex. veta hur mycket 3 fler än 13 är.
Färre
Alla nivåer
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 1 färre än 3 är.
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 1 färre än 6 är.
Du kan visa att du förstår begreppet färre genom att: t.ex. veta hur mycket 3 färre än 13 är.
Uppdelning av tal
Alla nivåer
Du kan dela upp 5 föremål på 1 sätt.
Du kan dela upp 5 föremål på flera sätt.
Du kan dela upp tal mellan 0-10 och tala om vilket tal som fattas. T.ex. Du har 10 bönor och ser bara 7. Hur många är gömda? (7+__ =10)
Hälften
Alla nivåer
Du kan dela upp 4 föremål i två lika stora delar.
Du kan dela upp 8 föremål i två lika stora delar. Du vet också vad hälften av 10 är.
Du vet vad hälften av 12 är.
Dubbelt
Alla nivåer
---
---
Du vet vad dubbelt så mycket som 7 är. Du kan också lösa en räknehändelse med begreppet dubbelt.