Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris för bedömning av muntlig presentation

Skapad 2017-10-02 18:46 i Apelskolan Falkenberg
Grundskola 7 Svenska som andraspråk Svenska

Matris för bedömning av muntlig redogörelse.

Muntlig redogörelse med stöd av Keynote

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  • Sv   söka information från olika källor och värdera dessa.
  • Sv  7-9   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från skola och samhällsliv. Anpassning av språk, innehåll och disposition till syfte och mottagare. Olika hjälpmedel, till exempel digitala medier och verktyg, för att planera och genomföra muntliga presentationer.
  • Sv  7-9   Hur man citerar och gör källhänvisningar, även vid användning av digitala medier.
  • Sv  E 9   Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  • Sv  E 9   Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  • Sv  E 9   Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Når ej kravnivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Eleven: Håller sig inte till ämnet.
Eleven: Håller sig till ämnet.
Eleven: Håller sig till ämnet och berättar om några olika saker som hör till ämnet.
Eleven: Håller sig till ämnet, berättar om olika saker som hör till ämnet. Gör presentationen personlig och intressant.
Ögonkontakt
För mycket innantill-läsning och mycket liten ögonkontakt med publiken.
Viss innantill-läsning och viss ögonkontakt med publiken.
Stödord används och mycket kontakt med publiken finns.
Fritt framförande med mycket och fri publikkontakt.
Struktur
Framför en presentation som saknar försök till inledning, innehåll och avslutning.
Framför en presentation som har inledning, innehåll och avslut.
Framför en presentation som har tydlig inledning, innehåll och avslut.
Framför en presentation som har tydlig inledning, innehåll och avslut. Involverar publiken i presentationen.
Språk
Anpassar inte språket efter de som lyssnar eller till syftet med presentationen.
Anpassar språket efter de som lyssnar och till syftet med presentationen på ett ganska bra sätt.
Anpassar språket efter de som lyssnar och till syftet med presentationen på ett bra sätt.
Anpassar språket efter de som lyssnar och till syftet med presentationen på ett mycket bra sätt.
Hjälpmedel - presentation
Keynote eller annan presentation används för att hålla den röda tråden.
Keynote eller annan presentation används korrekt och presentationen blir tydlig med hjälp av bilder.
Keynote eller annan presentation används och gör presentationen tydligare och mer intressant med väl utvalda bilder.
Keynote eller annan presentation används väl och presentationen blir mer begriplig och intressant med hjälp av väl utvalda bilder.
Författarporträtt
Det framkommer till mycket liten del vilken författare du porträtterar.
Du gör ett ganska bra författarporträtt och får med vissa delar av författaren.
Du gör ett tydligt och intressant författarporträtt och får med viktiga delar av författaren.
Du gör ett mycket tydligt och intressant författarporträtt och får med viktiga delar för att belysa författaren mycket väl.
Källor
Du anger källor på ett felaktigt sätt eller inte alls.
Du anger källor med enbart länkar till de sidor du använt. Du använder minst två olika källor.
Du anger källor korrekt med länkar samt datum för de sidor du använt. Du använder minst två olika källor.
Du anger källor helt korrekt med korrekta källhänvisningar; titel, länk samt datum för de sidor du använt. Du använder ett flertal källor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: